Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Industrie 4.0 Flexibele productie automatisering

Ma trận sản xuất: một ví dụ về Công nghiệp 4.0

Trong thời đại Công nghiệp 4.0, cần có các giải pháp thích ứng để nâng cao hiệu suất sử dụng hoặc giảm sự tắc nghẽn trong nguồn tài nguyên. Ma trận sản xuất có thể trở thành một yếu tố cạnh tranh quyết định nhờ vào các ô sản xuất có thể định cấu hình, các bộ phận và vận chuyển công cụ sử dụng Xe tự lái (AGV) và sự tách biệt giữa hậu cần và sản xuất.


Công nghiệp 4.0: Tính linh hoạt thông qua ma trận sản xuất

Quá trình cá nhân hóa đang phát triển trong thời đại Công nghiệp 4.0 đang thay đổi sản xuất. Do thị trường có nhiều biến động, việc sản xuất quy mô hàng loạt nhỏ nhằm mang lại lợi nhuận kinh tế ngày càng trở nên quan trọng hơn. Cụ thể, thách thức ngày càng tăng trong việc sản xuất ngày càng nhiều các phiên bản và mẫu mã của một sản phẩm với số lượng thay đổi. Ví dụ: điều này xảy ra bởi mức độ tùy chỉnh ngày càng tăng trong ngành công nghiệp ô tô.

Trong tương lai, khái niệm ma trận sản xuất cho phép sản xuất cực kỳ linh hoạt ở quy mô công nghiệp được kết nối với toàn bộ chuỗi quy trình. Hệ thống có thể tự động thay đổi các loại sản phẩm “ngay lập tức” - mà không cần thời gian chờ đợi và không có thời gian ngừng sản xuất. Do đó, sản xuất hàng loạt cá nhân hóa như một phần thiết yếu của Công nghiệp 4.0 có thể được thực hiện mà không có hạn chế trong bối cảnh sản xuất hàng loạt công nghiệp.

Nguyên tắc ma trận sản xuất

Ma trận sản xuất dựa trên ô sản xuất đã được phân loại, tiêu chuẩn hóa. Chúng được sắp xếp theo bất kỳ số nào trên lưới. Tất cả các ô đều được trang bị thiết bị trung lập với sản phẩm và các chức năng cơ bản dành riêng cho sản phẩm.

Bên trong các ô có các bàn xoay để lưu trữ các thành phần, giá đỡ công cụ và rô bốt thực hiện quy trình tương ứng. Các ô sản xuất này có thể được mở rộng riêng lẻ bằng cách sử dụng thiết bị dành riêng cho quy trình. Hàn, dán, đục lỗ, hàn và siết chặt: Hầu hết mọi quy trình đều có thể được tích hợp.

Flexibele productie automatisering: voorbeeld van een standaardcel in de matrixproductie.
Công nghiệp ứng dụng 4.0: ô tiêu chuẩn mẫu mực trong ma trận sản xuất.

Các thành phần và công cụ được vận chuyển bằng Xe tự lái (AGV). Chúng điều hướng đến các ô riêng lẻ bằng cách sử dụng thuật toán điều hướng SLAM. Khi vào đến một ô, robot sẽ lấy các thành phần.

Bằng các ứng dụng dựa trên rô bốt thông minh như công nghệ Body Shop Jigless, các thành phần này sau đó được gia công. Một robot giữ một bộ phận, robot thứ hai giữ bộ phận kia. Cả hai bộ phận được khóa thành một đơn vị để robot thứ ba - gọi là robot xử lý - có thể hàn chúng lại với nhau.

Các thành phần được lưu trữ trong kho. Ngược lại, các công cụ dành riêng cho từng loại được đặt trong kho công cụ.

Ma trận sản xuất: Sản xuất của ngày mai

Tách dịch vụ hậu cần và sản xuất

Các AGV tự động điều khiển có thể nhận và vận chuyển các thành phần hoặc công cụ khác nhau bằng cách sử dụng các thiết bị xử lý tải có thể cấu hình riêng (LAM). Các quy trình hậu cần và sản xuất được tách biệt với nhau trong ma trận sản xuất - một yêu cầu trọng tâm của Công nghiệp 4.0. Nhờ khái niệm này, hệ thống với hậu cần các bộ phận thay đổi luôn có thể linh hoạt chuyển sang các ô khác trong trường hợp cao điểm.

Nó cũng có thể tích hợp các ô bổ sung hoặc loại bỏ chúng khỏi quy trình. Chuỗi giá trị không bị gián đoạn. Liên kết hợp lý giữa hậu cần và sản xuất được thực hiện bằng phần mềm.

Với khái niệm ma trận sản xuất linh hoạt cao, KUKA luôn thực hiện các yêu cầu của Công nghiệp 4.0 trong bối cảnh sản xuất công nghiệp.


Find KUKA system partners in your area

Find the right partner for your industry or specific challenge here.