Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA.WorkVisual

Với bộ kỹ thuật KUKA.WorkVisual, bạn làm việc tự động hóa hiệu quả hơn đáng kể trong toàn bộ vòng đời của phần mềm.


KUKA.WorkVisual: Trực quan từ cấu hình đến chẩn đoán

Cho dù cấu hình, lập trình, vận hành và chẩn đoán: KUKA.WorkVisual cung cấp môi trường phát triển ngoại tuyến, chẩn đoán và bảo trì trực tuyến đồng nhất cho tất cả các bước. Danh mục chương trình chéo và dữ liệu dự án đảm bảo tính nhất quán và liên tục.

Các công cụ có giao diện thống nhất và điều hướng menu

Mã chương trình KUKA.WorkVisual được kiểm tra logic khi các chức năng được sử dụng trong nền. Điều này tránh sai sót ngay từ đầu và các quy trình dự án hiệu quả và nhất quán hơn. Các tương tác được hiển thị bằng các công cụ trực quan – do đó dễ hiểu và dễ sử dụng hơn.

Hoàn toàn phù hợp với các điều khiển chuyên dụng của KR C4

Trong KUKA.WorkVisual – phù hợp với bảng điều khiển rô-bốt, PLC, chuyển động và an toàn – có thể cấu hình trực tiếp cấu hình I/O, kết nối liên thông, động học bên ngoài, Roboteams và Save-Robot 3.0. Do đó, xung đột tiềm ẩn có thể được thêm vào và loại bỏ ngoại tuyến. Điều này giúp rút ngắn thời gian vận hành đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Nhất quán hơn trong toàn bộ vòng đời phần mềm

Bộ kỹ thuật KUKA.WorkVisual có thể được sử dụng để cấu hình ô, như một môi trường lập trình phổ quát và như một Shop Floor Unit. Do đó, nó bao quát tất cả các lĩnh vực trong vòng đời của một chương trình – và tạo ra sự nhất quán hoàn hảo giữa thế giới trực tuyến và ngoại tuyến thông qua WorkVisual Roundload.

Trong kiến ​​trúc phần mềm mô-đun của KUKA.WorkVisual, các trình soạn thảo và các thành phần cơ sở hạ tầng truy cập nhất quán vào các dịch vụ trung tâm như cơ sở dữ liệu dự án, danh mục và các dịch vụ trực tuyến. Ngoài các công cụ cơ bản VisualProject, VisualConfig, VisualKRL và VisualAssistance, nền tảng này cung cấp các vị trí cho các mô-đun khác – Multiprog và các công cụ khác.

Ưu điểm của KUKA Work.Visual

  • Giao diện người dùng thống nhất, theo định hướng tiêu chuẩn
  • Lưu trữ dữ liệu dự án nhất quán, tránh nhiều mục nhập dễ bị lỗi
  • Quản trị mạng của tất cả điều khiển KR C4
  • Các tùy chọn chẩn đoán toàn diện
  • Cấu hình Fieldbus I/O được tích hợp thống nhất, kết nối và chẩn đoán trên và giữa điều khiển rô-bốt và SoftPLC
  • Các Fieldbus được hỗ trợ PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet và VARANBUS
  • Cấu hình kéo và thả và tham số hóa theo hướng menu cho RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety và FSoE
  • Trình chỉnh sửa cho lập trình văn bản của các thành phần ô
  • Cho phép chỉnh sửa thoải mái, độc lập với dự án của các chương trình điều khiển trực tiếp trong môi trường kỹ thuật

Tải tài liệu giới thiệu sản phẩm tại đây:

KUKA.WorkVisual (bao gồm cả video hướng dẫn)