Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Aluminium Lassen

KUKA ready2_spot

Để sử dụng rô-bốt cho hàn điểm, ready2_spot của KUKA là giải pháp phù hợp để xử lý tích hợp nhanh và không phức tạp. Giảm công sức và chi phí, chất lượng tăng.


ready2_spot: Cấu hình sẵn cho hiệu suất tối đa khi hàn điểm chất lượng cao

Hàn điểm cho thép và nhôm cường độ cao là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong các thị trường mục tiêu như ô tô. Với gói ready2_spot, KUKA là nhà sản xuất rô-bốt duy nhất cung cấp giải pháp tự động hóa kinh tế với phần mềm KUKA.ServoGun cho kết quả chất lượng cao.

Gói tự động hóa cho hàn điểm: Tìm hiểu về lợi ích của gói đó tại đây:

  • Xử lý dễ dàng. Trợ giúp vận hành để bắt đầu sản xuất nhanh chóng.
  • Tự động hiệu chỉnh lực. Tăng tốc giai đoạn khởi động và đơn giản hóa nhiệm vụ này cho người dùng.
  • Độ lặp lại tối đa. Cho chất lượng quá trình cao.
  • Gói có thể mở rộng. Các tùy chọn khác nhau về số lượng và loại thành phần, bao gồm cả phần mềm.
  • Các yếu tố ứng dụng Công nghiệp 4.0. Các công cụ phân tích cho các quy trình liên kết chuỗi và hiệu quả sản xuất (đang được phát triển).
  • Hỗ trợ toàn cầu. Thông qua các chi nhánh KUKA và các công ty toàn cầu về kĩ thuật xử lý (ví dụ: Bosch).
  • Tùy chỉnh theo gói cá nhân. Trong trung tâm công nghệ, dựa trên cơ sở các thông số cá nhân của khách hàng.

ready2_spot: Các thành phần

KUKA ready2_spot: Gói tự động hóa cấu hình sẵn cho hàn điểm

Các phạm vi ứng dụng:

KUKA ready2_spot phù hợp với nhiều dạng ứng dụng hàn điểm khác nhau, ví dụ như trong xử lý kim loại tấm, thép hoặc nhôm. Các ưu điểm sẽ xuất hiện tại những nơi một rô-bốt mới được sử dụng cho hàn điểm, nhưng công sức tích hợp được giữ ở mức càng nhỏ càng tốt.