Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Đơn vị tuyến tính KUKA

Với đơn vị tuyến tính KUKA thì bạn thêm một trục vào rô-bốt và tăng phạm vi làm việc của rô-bốt lên đáng kể. Các đơn vị tuyến tính được điều khiển bằng bộ điều khiển giống như rô-bốt. Điều này có nghĩa là chúng có thể được tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc – mà không cần thiết bị bổ sung.

Bạn có thể sử dụng tối đa bốn rô-bốt trên một đơn vị tuyến tính. Các đơn vị tuyến tính KUKA có sẵn với các kích thước và lớp trọng tải khác nhau để phù hợp với loạt rô-bốt được sử dụng trên chúng.

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie