Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Số hóa trong sản xuất: Bền vững với IIoT

Chuyển đổi kĩ thuật số ngành công nghiệp quy trình đang diễn ra mạnh mẽ, “Internet vạn vật” (tiếng anh là “Industrial Internet of Things” hay “IIoT”) là tương lai. Thậm chí nhiều hơn: IIoT với vai trò là hệ thần kinh số hóa trong sản xuất đã trở nên không thể thiếu và mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho việc kết nối mạng và tối ưu hóa các nhà máy, hệ thống và quy trình.


Chuyển đổi kĩ thuật số của ngành công nghiệp: Một thay đổi, nhiều khả năng

 

Hơn 30 năm sau khi phát minh ra World Wide Web, số hóa đã phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế và xã hội trong cuộc sống của chúng ta. Đối với sản xuất công nghiệp, các quy trình số hóa và kết nối mạng thông minh, năng động là đặc biệt quan trọng và là bước quan trọng để đạt được năng suất cao hơn. Số hóa và Internet vạn vật trong công nghiệp 4.0 mang đến cho các công ty công nghiệp những cơ hội hoàn toàn mới để trở nên cạnh tranh và đặc biệt là bền vững. Việc sản xuất này trong tương lai tạo ra kế hoạch và hành động nhanh hơn, linh hoạt, tăng hiệu quả, bền vững. Nó sản xuất theo nhu cầu thực tế và đưa ra các quyết định tốt nhất có thể cho các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm.

Video: Chuyển đổi kỹ thuật số của công nghiệp 4.0 mang đến cho các công ty công nghiệp nhiều cơ hội.

Số hóa vì tính bền vững và hiệu quả trong sản xuất

Năng động, linh hoạt, thông minh: Thông qua nền tảng đám mây “Internet vạn vật công nghiệp” cho phép kết nối mạng liền mạch và điều khiển toàn bộ các nhà máy, hệ thống và quy trình. Không kể những thứ khác, các cảm biến, bộ dẫn động hay các thành phần mạng cung cấp thông tin có giá trị về trạng thái của các phần tử riêng lẻ cũng như toàn bộ quy trình sản xuất.

Kết nối mạng thông minh này cho phép các nhà máy và máy móc điều chỉnh các hoạt động của chúng cho phù hợp với tình huống cũng như tối ưu hóa sản xuất độc lập. Điều này cũng mang lại lợi thế đáng kể cho người vận hành và nhân viên của nhà máy sản xuất. Bằng cách này các thông tin quan trọng và các bước xử lý cho sản xuất tối ưu có thể được lấy từ lượng lớn dữ liệu đã được xử lý và trực quan hóa.

Số hóa và IIoT trong công nghiệp 4.0 có tác động lớn đến con người, máy móc, quy trình và cả môi trường thông qua:

  1. Ít gián đoạn hơn trong quá trình sản xuất
    Học tập có hệ thống dựa trên dữ liệu để có quá trình thích ứng và ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn:Chỉ có kết nối mạng thông minh của các thành phần riêng lẻ mới tạo cơ sở cho việc bảo trì dự đoán và phát hiện sớm các khoảng thời gian ngừng hoạt động hệ thống tiềm ẩn.
  2. Hiệu quả hơn, chất lượng và tính khả dụng của hệ thống
    Số hóa và IIoT đảm bảo các sản phẩm, quy trình làm việc và dòng nguyên liệu được tối ưu hóa cũng như thích ứng linh hoạt với các mô hình kinh doanh mới, yêu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường.
  3. Tính bền vững thông qua sản xuất tiết kiệm chi phí và tài nguyên
    Các quy trình làm việc, dòng nguyên liệu và tính linh hoạt của sản xuất được tối ưu hóa đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn tài nguyên, chẳng hạn do các quy trình sản xuất phức tạp, lỗi hệ thống hoặc sản xuất thừa.

Định hình sản xuất của tương lai: Với KUKA và Internet vạn vật trong công nghiệp 4.0

Nhiều sản phẩm và dịch vụ của KUKA cho phép số hóa và kết nối mạng trong sản xuất: Từ các dịch vụ mô phỏng đến các công cụ phần mềm được phát triển liên tục như KUKA SmartProduction.

Nếu bạn muốn, các chuyên gia của KUKA cũng sẽ hỗ trợ cá nhân cho bạn: Trong khuôn khổ của các dự án tư vấn tổng thể, chúng tôi cống hiến hết mình cho các khả năng của Internet vạn vật trong công nghiệp 4.0 và cùng nhau tiến vào thế giới sản xuất số hóa, được kết nối mạng của ngày mai.

Industrial Automation: All processes can be controlled via the IPad
Thông minh và được kết nối mạng: Internet vạn vật công nghiệp trong sản xuất của tương lai.