Vyberte si svoje miesto:

Štát

Jsme první volbou pro inteligentní automatizaci.
Od lidí pro lidi – inteligentní, spolehlivé a snadno použitelné.

Více než 125 let je naším posláním usnadňovat lidem život a práci.
Utváření automatizace je naše vášeň.
Průkopnický duch nás žene vpřed.
Zajišťujeme váš náskok. Společně. Po celém světě.

›Oranžová inteligencia‹ v službách zákazníkov

Pridaná hodnota vznika v spoločnosti KUKA vzájomnou interakciou rôznych kompetencií. Môžu to byť napríklad hardvér a mechanika alebo zákazníci, obchodní partneri a výrobcovia. Táto interakcia rôznych kompetencií a úsekov v podniku je centrálnym aspektom našej podnikovej vízie a vytvára našu ›Oranžovú inteligenciu‹. Každý výkon a každý produkt je výsledkom tohto prepojenia, ponúka pridanú hodnotu pre zákazníkov a pomáha vám realizovať vaše vízie.

Vízia a misia spoločnosti KUKA: Interakciou rôznych oblastí a kompetencií vzniká jedinečné riešenie.

Pripravené pre podnik zajtrajška

Megatrendy ako globalizácia, digitalizácia a demografický vývoj menia svet a globálne hospodárstvo. Ako líder v oblasti inovácií v automobilovom priemysle ponúka spoločnosť KUKA kľúčové technológie a riešenia pre Priemysel 4.0 a podnik zajtrajška. K tomu patria senzitívne roboty na spoluprácu človeka a stroja, mobilné plošiny a autonómna navigácia.
Podnik budúcnosti – v spoločnosti KUKA je už realitou dneška.

Naša kľúčová stratégia KUKA

Za všetkým inteligentnými riešeniami stoja naši zamestnanci. S cieľom podpory svojich zamestnancov na celom svete ponúka spoločnosť KUKA mnohé možnosti rozvoja vo vlastných podnikových zariadeniach ďalšieho vzdelávania, ako aj programy pre odborných a manažérskych pracovníkov. Naši zamestnanci zastupujú spoločné hodnoty pod jednotnou centrálnou víziou. Čestnosť a slušnosť sú pre nás rovnako dôležité ako prepojenie rodinného a pracovného života. Spoločnosť KUKA poskytuje podporu ženám v povolaniach MINT (matematika, informatika, prírodné vedy a technika) a zároveň má prostredníctvom férových praktických cvičení, spolupráce s vysokými školami a kariérnymi veľtrhmi prehľad o talentoch zajtrajška.
Stoja za úspechom spoločnosti KUKA: naši zamestnanci.