Vyberte si svoje miesto:

Štát

Riadenie robota z cloudového úložiska dát

Podniky robomotion GmbH a SOTEC Software Entwicklungs GmbH chcú cloudové úložisko dát priblížiť širšiemu publiku. Pre tento účel bola vyvinutá aplikácia robota, ktorú je možné ovládať pomocou smartfónu. Pritom sa používa nový robot KUKA KR 3 AGILUS.

24. mája 2017


Riadenie robota s osobným zážitkom

„Spoločne so spoločnosťou SOTEC Software Entwicklungs GmbH sme vyvinuli ovládanie robota, ktoré sa nevykonáva ako obyčajne prostredníctvom fyzického programovateľného logického automatu, ale z cloudového úložiska dát“, vysvetľuje Dr. Andreas Wolf, konateľ spoločnosti robomotion GmbH. Inštalovaný robot KUKA KR 3 AGILUS sa vďaka tomu môže ovládať pomocou vlastného smartfónu . Aplikácia sa používania na veľtrhoch a prezentáciách a má záujemcom priblížiť výhody cloudového úložiska dát.

Riadenie robota umožňuje jednoduché riadenie pomocou smartfónu
Vo videu vidíte, ako sa robot KR 3 AGILUS ovláda pomocou smartfónu.

Spoločnosť KUKA pracuje na splynutí informačných technológií s mechanikou

Priemyselné procesy sa v rastúcej miere digitalizujú, dôležité výrobné komponenty sa navzájom prepojujú do siete. Dôležitú úlohu pritom hrá cloudové úložisko dát. Inteligentné sieťové prepojenie zabezpečuje posun v oblastiach produktivity, flexibility a efektivity. Roboty, ktoré už spoločnosť KUKA vyrába, budú pritom hrať kľúčovú úlohu.