Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty spoločnosti KUKA v mikroelektronike

Celkove 25 robotov KUKA pracuje v spoločnosti Possehl Electronics v prevádzke Niefern pri Pforzheime v Bádensku-Württembersku. Vyrábajú tam komplexné riadiace skrinky pre elektrické riadenie automobilov. 

17. mája 2017


Jadro zariadenia: Tri roboty KR AGILUS precízne vkladajú konštrukčné diely do vstrekovacieho stroja.

Priemyselné roboty pracujú na troch linkách s presnosťou na desatinu milimetra

Roboty sú okrem iného vybavené špeciálnymi chápadlami. To umožňuje prípravu a osadenie vstrekovacieho stroja s presnosťou na 0,1 milimetra. Ďalšia prednosť: veľmi krátke doby taktov. Na výrobe komplexných riadiacich skriniek pre elektrické riadenie v automobiloch sa zúčastňuje viac malých robotov série KR AGILUS, jeden robot KR 5 arc a viac robotov KUKA zo stredného rozsahu zaťaženia. 

Spoločnosť Possehl od roku 2013 na troch výrobných linkách používa automatizáciu na báze robotov. Pre tento účel boli v Nieferne štandardizované koncepcie zariadení a výroby. Na výrobných linkách 25 robotov KUKA vykonáva klasické činnosti Pick & Place. Zvláštnosťou je: Ich pohyby sú navzájom presne zosúladené a pritom pracujú absolútne precízne.

Pozrite si vo videu, ako 25 robotov KUKA v perfektom súlade pracuje na troch výrobných linkách.

Malé roboty sú jadrom zariadenia

Prípravu pre osadenie vstrekovacieho stroja vykonajú dva malé roboty KUKA typu KR 6 R900. Ich úlohou je: 52 výliskov musia v najkratšom čase a s presnosťou na 0,1 milimetra umiestniť do vstrekovacieho stroja. Tam sa potom vykoná ich ďalšie spracovanie.