Vyberte si svoje miesto:

Štát

Dočasná fáza ukončená - Peter Mohnen potvrdený ako predseda predstavenstva spoločnosti KUKA AG

Peter Mohnen a Andreas Pabst budú ako CEO a CFO zodpovední za spoločnosť KUKA AG. Obaja dočasne zastávali tieto funkcie od decembra 2018. Dozorná rada a predstavenstvo teraz potvrdili, že s nimi budú spolupracovať trvalo.

6. mája 2019


Peter Mohnen a Andreas Pabst sú potvrdení vo svojich funkciách. „Ďakujem za dôveru prejavenú v týchto náročných časoch“, povedal Peter Mohnen. „Spolu s manažmentom a všetkými pracovníkmi spoločnosti KUKA budeme ja a Andreas Pabst viesť spoločnosť v ústrety úspešnej budúcnosti. Sme presvedčení, že na to máme na palube ten správny tím.“

Peter Mohnen prišiel do spoločnosti KUKA v roku 2012 ako člen predstavenstva pre controlling a financie. V decembri 2018 dočasne prevzal funkciu predsedu predstavenstva a Andreas Pabst funkciu predsedu predstavenstva pre financie a controlling. Tím v januári schválil balík okamžitých opatrení, ktorého cieľom je zaistiť udržateľné fungovanie spoločnosti KUKA v budúcnosti. Tento krok už prináša prvé pozitívne výsledky. Cieľom predstavenstva spoločnosti KUKA je teraz zamerať sa na obchodné činnosti a trvalo udržateľným spôsobom ich rozvíjať ďalej.

„Peter Mohnen reprezentuje kontinuitu a ako CEO nastavil správny kurz“, povedal Dr. Andy Gu, predseda dozornej rady spoločnosti KUKA. „Preto sa tešíme, že s ním vo funkcii CEO môžeme pokračovať v spolupráci založenej na dôvere.“ Toto rozhodnutie privítal aj Michael Leppek, podpredseda dozornej rady a hlavný splnomocnenec odborovej organizácie IG Metall Augsburg: „Peter Mohnen je tou správnou osobou pre túto pozíciu a zamestnanci stoja za ním.“

Peter Mohnen sa narodil v roku 1968 v meste Trier (Porýnie-Falcko). V roku 1993 ukončil svoje štúdium na univerzite v Saarbrückene a na univerzite v Bari/Taliansko ako diplomovaný ekonóm. Medzi jeho predchádzajúce pracovné zastávky patria vedúce pozície u dodávateľa elektrickej energie E.ON v Essene, ako CFO v spoločnosti E.ON v maďarskej Budapešti, ako aj rôzne členstvá v dozorných radách, ako napríklad v Panrusgaz, spoločnom podniku spoločností E.ON a Gazprom.

Andreas Pabst sa narodil v roku 1973 v Augsburgu. Svoje štúdium podnikovej ekonomiky na univerzite v Augsburgu ukončil v roku 1999. K jeho pracovným zastávkam patria spoločnosti KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lechwerke AG a Celesio AG. Do spoločnosti KUKA AG prišiel Andreas Pabst v roku 2008 ako vedúci oddelenia koncernových účtovných uzávierok a v nasledujúcich rokoch prevzal vedúce pozície okrem iného v oblasti externého účtovníctva alebo v oblasti plánovania riadenia.

Stiahnuť tlačové hlásenia

Stiahnuť PDF