Vyberte si svoje miesto:

Štát

Nový robot v zlievárni KR QUANTEC Foundry od spoločnosti KUKA

Pre zlievárenský, kováčsky a spracovateľskému priemyslu prináša nový rok väčšiu flexibilitu a ešte lepší výkon: Pretože s novými robotmi KUKA Foundry série KR QUANTEC dosahujú roboty v zlievárni ďalší stupeň evolúcie.

26. februára 2020


Spoločnosť KUKA prezentuje druhú generáciu robotov v zlievárni KR QUANTEC

Flexibilné, výkonné a šetrné – týmito vlastnosťami zapôsobia nové roboty KUKA Foundry série KR QUANTEC. V uplynulom roku špecialista na automatizáciu úplne prepracoval štandardné vyhotovenie svojho najpredávanejšieho robota a aktualizoval ju z technického hľadiska na najnovší stav. Teraz prezentuje spoločnosť KUKA druhú generáciu špeciálnej verzie pre zlievárenský, kováčsky a spracovateľský priemysel – digitalizovanejšiu a ešte lepšiu. Pritom sa 14 rôznych typov robotov cíti predovšetkým v extrémnej oblasti ako doma: Či vo vlhku, v špinavom a prašnom prostredí alebo pri veľkom teple – roboty KUKA Foundry série KR QUANTEC ukážu svoj talent rady v nepriaznivých podmienkach.

Optimalizované portfólio pre maximálnu flexibilitu a krátke časy dodania robotov v zlievárni 

Spoločnosť KUKA výrazne rozšírila výkonové spektrum robotov v zlievárni. Všetkých 14 vyhotovení Foundry je sériovo vybavených stupňom ochrany IP67 – na celom stroji. Bez problémov vydržia teplotu prostredia až do 55 °C. Robotická ruka dokonca vydrží desať sekúnd za minútu odolávať maximálnej teplote 180 °C, čo pri uchopovaní v peci prináša enormnú výhodu. „Tak ponúka náš robot zákazníkovi pri zlievaní, ako aj v kováčskom a spracovateľskom priemysle, vyššiu flexibilitu v použití – aj vďaka možnosti vysokého zaťaženia v teréne. Okrem toho presvedčí perfektnými hodnotami pri celkových nákladoch na vlastníctvo (TCO),“ vraví Wolfgang Bildl, zodpovedný produktový manažér v spoločnosti KUKA. 
Robotická ruka robota v zlievárni vydrží desať sekúnd za minútu odolávať maximálnej teplote 180 °C.

„Režimy pohybu“ zabezpečujú v prípade robota KUKA ideálnu procesnú kvalitu, okrem iného aj pri zlievaní

Nové režimy digitálneho pohybu, ktoré sú k dispozícii ako nové softvérové doplnky pre novú generáciu radu KR QUANTEC od roka 2019, zabezpečujú aj v prípade robota KUKA Foundry vyššiu procesnú kvalitu. Tak zvyšuje „režim cesty“ presnosť pri koľajovom jazdení, „dynamický režim“ znižuje doby taktu, pričom umožňuje vyššiu rýchlosť. Väčší výkon a dlhšia životnosť k tomu znižujú prevádzkové náklady. To zabezpečujú vylepšené prevodové tesnenia a malé diely s ochranou pred koróziou, nový prevodový olej znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť nových robotov v zlievárni. 

Produktový rad KR QUANTEC je dlhodobou investíciou do budúcnosti výroby, vhodný najmä do náročného prostredia, akým je zlievárenský, kováčsky a spracovateľský priemysel.

Wolfgang Bildl, produktový manažér produktového radu KR QUANTEC