Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA Medical Robotics: Tím a servis

Jedinečný tím expertov KUKA Medical Robotics spája špecifické odborné vedomosti v oblasti medicínskej robotiky s globálnou podporou.


KUKA Medical Robotics: Odbornosť v oblasti robotiky a zdravotníctva spojená s exkluzívnou podporou

Náš tím je zložený z rôznych skupín expertov, ktorí vám poskytnú poradenstvo a podporu v otázkach robotických riešení medicínskych výrobkov. Pomôžeme vám pri výbere vhodného robota a na požiadanie vás budeme sprevádzať pri realizácii vašej medicínskej aplikácie.

Naše vlastné výskumné a vývojové oddeleniesa pritom môže nezávisle od priemyselných požiadaviek v plnej miere koncentrovať na vaše individuálne inovatívne myšlienky. Celosvetový tím podpory stojí na požiadanie po boku našich partnerov v oblasti medicínskej techniky v priebehu celej životnosti medicínskeho robota, čo znamená zabezpečenie trvale udržateľnej technickej podpory.


Z toho pre vás vyplývajú jedinečné výhody:

 • Ďalekosiahle skúsenosti v medicínskom odvetví

  Naši experti disponujú špecifickými vedomosťami o požiadavkách na medicínske výrobky a ich schvaľovanie.

 • Rýchla realizácia výrobkov

  Už certifikované roboty a exkluzívna starostlivosť o zákazníkov umožňujú rýchlu realizáciu od funkčného vzoru až po hotový výrobok.

 • Kompletná starostlivosť počas celej životnosti výrobku

  Náš tím vás sprevádza počas celej životnosti vášho medicínskeho výrobku.

 • Podpora pri schvaľovaní

  Na žiadosť zákazníka je možné vykonať skúšky týkajúce sa špecifickej aplikácie.

 • Maximálna miera orientácie na služby a zákazníka

  Naši experti ponúkajú riešenia šité na mieru zákazníkom, ako aj partnerskú podporu.

 • Kvalita a dizajn Made in Germany

  Medicínske výrobky s robotikou KUKA sa vyznačujú vysokou kvalitou a oceneným dizajnom.

 • Podpora pri medicínskom dimenzovaní

  Vďaka špeciálnemu softvéru a vhodným rozhraniam sú roboty KUKA vybavené na použitie v medicíne.
 • Dôkladné znalosti odbornej terminológie

  Naši špecialisti sú dôkladne oboznámení s odbornou terminológiou a normatívnymi predpismi a spájajú robotiku s medicínou.