Vyberte si svoje miesto:

Štát

Kotúčové švové zváranie

Kotúčové švové zváranie patrí k metódam odporového zvárania. Táto metóda sa používa vždy, keď je potrebné vytvoriť súvislé a tesné zvarové švy.


Kotúčové švové zváranie: technológia

Kotúčové švové zváranie bolo odvodené od bodového zvárania. Používa sa pri opracovaní tenkých plechov. Pri tejto metóde dochádza k spájaniu obrobkov pomocou elektrického prúdu a tlaku.

Táto technológia funguje nasledovne: Pri kotúčovom švovom zváraní vedie robot dva nad sebou umiestnené medené kotúče pozdĺž konštrukčného dielu. Cez tieto medené kotúče prechádza elektrický prúd, ktorý sa v koncentrovanej forme dostáva na konštrukčný diel. Jednotlivé obrobky sú súčasne tlačené k sebe.

V dôsledku toho vznikajú mnohé zvarové body, ktoré vytvárajú súvislý a tesný šev. 

Automatizované kotúčové švové zváranie

Ako zákazník spoločnosti KUKA môžete profitovať z nášho know-how v oblasti kotúčového švového zvárania. Zrealizovali sme už mnohé automatizované stanice – napríklad aj s flexibilnými upínacími zariadeniami. Do nášho portfólia patria aj kompletné zváracie linky.

Dokonalá súhra robotov, klieští pre kotúčové švové zváranie, zariadení a riadiacej techniky je rozhodujúcim faktorom pre vysokokvalitnú výrobu. Vypracujeme optimálnu koncepciu pre každú výrobu.

Kotúčové švové zváranie: výhody

Kotúčové švové zváranie je založené na rovnakom procesnom princípe ako bodové zváranie. Na rozdiel od neho však táto technológia so sebou prináša najmä dve výhody:

  • Pri kotúčovom švovom zváraní možno dosiahnuť súvislý šev. Takýto nepriepustný šev je pri mnohých výrobkoch nevyhnutný.
  • Okrem toho možno dosahovať kratšie doby pracovného taktu ako pri bodovom zváraní.
Umývačky riadu, palivové nádrže alebo plechovky pre nápoje – prostredníctvom kotúčového švového zvárania dosiahnete tesné a súvislé švy. Zavolajte nám a porozprávame sa o Vašom výrobku.