Vyberte si svoje miesto:

Štát

Plazmové práškové naváranie

Plazmové práškové naváranie, nazývané aj PTA metóda (anglicky Plasma Transferred Arc), predstavuje tepelnú nanášaciu metódu. V priemysle sa používa najmä na nanášanie ochranných vrstiev odolných voči opotrebeniu a korózii. 


Plazmové práškové naváranie: technológia

Plazmové práškové naváranie sa okrem iného používa pri výrobe banských zariadení, foriem pre fľaše, ventilových sediel, ako aj pri opravách extrúderových závitoviek alebo turbín lietadiel. Charakteristickými pre PTA metódu sú navzájom oddelené a samostatné regulovateľné elektrické oblúky.

Pri plazmovom práškovom naváraní horí pilotný elektrický oblúk medzi neroztaviteľnou volfrámovou elektródou a plazmovou dýzou. Tak možno urýchliť plazmový plyn (väčšinou argón alebo hélium). To vedie k zapáleniu hlavného elektrického oblúka, ktorý horí medzi elektródou a obrobkom. Obrobok sa následne nataví. Privedený kovový prášok takisto zmení svoje skupenstvo na tekuté. Tento skvapalnený prášok sa potom môže usadiť na obrobku ako ochranná vrstva. 

Automatizované plazmové práškové naváranie

Plazmové práškové naváranie predstavuje nanášaciu metódu, ktorú možno dobre zautomatizovať a dosiahnuť tak vysokú reprodukovateľnosť. Z tohto dôvodu je PTA metóda mimoriadne vhodná pre výrobu sériových dielov.

Pritom sú možné rôzne varianty automatizácie. Roboty možno napríklad použiť tak pre vedenie horáka (pri ťažkých konštrukčných dieloch), ako aj pre vedenie konštrukčných dielov (pri ľahších materiáloch).  

Plazmové práškové naváranie: výhody

PTA metóda predlžuje životnosť konštrukčných dielov, ktoré sú vystavené napríklad vysokým teplotným rozdielom alebo intenzívnym nárazom. Nanášacia metóda okrem toho umožňuje nasledovné:

  • malú zónu tepelného vplyvu
  • vysokú mieru nanášania a
  • nízku mieru premiešania so základným materiálom.
     

Chráňte Vaše konštrukčné diely pomocou extra vrstvy: Zavolajte nám a prediskutujeme spolu podrobnosti týkajúce sa plazmového práškového navárania.