Vyberte si svoje miesto:

Štát

Lineárna jednotka KUKA KL 250-3

Lineárne jednotky ako KL 250-3 zväčšujú pracovný priestor a sú vhodné pre najrôznejšie oblasti použitia. Ovládanie je integrované do robota.


Lineárne jednotky KUKA sú translačné pohybové jednotky. Používajú sa na zväčšenie pracovného priestoru. Okrem toho môžete vykonávať aj pohyb obrobkov alebo nástrojov v pracovnej oblasti robota, napríklad pri osadení viacerých strojov alebo zariadení, komisionovaní z radov paliet, práci na veľkých konštrukčných dielov a tak ďalej.

Ovládanie lineárnej jednotky je integrované do riadenia robota ako matematicky pripojená os. Z tohto dôvodu ďalšie riadenie nie je potrebné.

Údaje a vyhotovenia KL 250-3

Zaťaženie 300 kg 
Hmotnosť nosníka na meter dĺžky 175 kg
 Presnosť opakovania  +/- 0,02 mm
Montážne polohy podlaha
Rýchlosť 1,41 m/s
Trieda ochrany IP 64

Oblasti použitia lineárnej jednotky KL 250-3

KL 250-3 je vhodná hlavne pre tieto oblasti použitia: 

 • Manipulácia, nakládka a vykládka 
 • Ostatné manipulačné operácie 
 • Zváranie a spájkovanie
 • Stroje na tlakové liatie kovov, zlievárenské zariadenia 
 • Stroje na spracovanie umelých hmôt 
 • Vloženie, osadenie
 • Zariadenia kovospracujúceho priemyslu 
 • Tvárniace stroje 
 • Stroje na obrábanie rezaním
 • Manipulácia na ostatných strojoch 
 • Meranie, test a kontrola