Vyberte si svoje miesto:

Štát

Plánovanie, projektovanie, servis a bezpečnosť

Naše rozmanité programové moduly vám poskytujú podporu pri plánovaní nových zariadení, ale aj pri optimalizácii existujúcich systémov. Budúce procesy vo vašej výrobe sa dajú spoľahlivo naplánovať a vopred prepočítať.

Či simulácia, verifikácia zaťažení alebo programovanie vašich robotov a zariadení offline – na všetky požiadavky ponúkame vhodné, výkonné nástroje. Vy sa môžete už vopred ideálne pripraviť na zmenené alebo nové úlohy a svoje zariadenie príslušne pripraviť bez toho, aby si to vyžadovalo prerušenie výroby.