Vyberte si svoje miesto:

Štát

KS Framer: najlepší základ pre karosérie

KS Framer je náš špecialista na surové karosérie presne na mieru. V perfektnej presnosti a najkratšom čase fixuje skupiny spodnej časti vozidla, bočné steny a strešné prvky.


Na KS Framer vznikajú karosérie budúcich automobilov. Vďaka tomu je rozhodujúcou stanicou pri automatizovanej výrobe karosérií – správny základ má v automobilovom odvetví centrálny význam.

Pomocou napínacích rámov umiestňuje KS Framer bočné diely a strešné oblúky rýchlo a v presnej geometrii k spodnému dielu vozidla. V tejto polohe dopĺňajú viaceré roboty na rôznych úrovniach jednotlivé diely a vytvárajú karosériu na mieru. S KS Framer je možné vyrobiť až šesť rôznych modelov vozidiel.

Výhody KS Framer

  • Krátke prestoje: sa dosiahnu vďaka inteligentnému manažmentu upínacieho rámu
  • Vysoký stupeň flexibility: Vďaka jeho modulárnej konštrukcii je možno KS Framer individuálne prispôsobiť každej požiadavke na pestrosť modelov a rozširovať.
  • Všestranne použiteľný: KS Framer umožňuje výrobu rôznych typov vozidiel, od malých automobilov až po dodávky.