Vyberte si svoje miesto:

Štát

KS QuadroSpin: správne otáčania pre automobil

Náš otočný stôl KS QuadroSpin je vhodný obzvlášť na vysoké zaťaženia. Vďaka použitiu až štyroch geonástrojov môžete všetky výrobné procesy vo výrobe automobilov upraviť flexibilnejšie. Vrcholom je robot, ktorý sa dá doplnkovo umiestniť v strede.


Jednoduchá výmena nástrojov pri KS QuadroSpin umožňuje vysokú rozmanitosť typov pri výrobe vozidiel: Cez systém môžu prebiehať až štyri rôzne modely. Flexibilitu a jednoduchú dostupnosť poskytuje okrem toho robot, ktorý sa dá doplnkovo umiestniť v strede otočného stola.

Takto funguje KS QuadroSpin

KS QuadroSpin je otočný stôl, ktorý sa vyznačuje používaním až štyroch geonástrojov. Dokážete s ním prepravovať až 14 000 kilogramov. Otáčaním okolo 90 alebo 180 stupňov sa pripraví požadovaný nástroj. 

Otočný stôl poskytuje dva podstatné varianty:

 1. Single tooling: Tu je KS QuadroSpin vybavený štyrmi rôznymi nástrojmi.
 2. Double tooling: Pri tejto verzii sa nad seba uložia vždy dva rovnaké nástroje.

Procesný postup pri single tooling

 • Vkladacia stanica: Robot osadzuje nástroj pripravený otočným stolom príslušnými konštrukčnými dielmi.
 • Obrábacia poloha: KS QuadroSpin sa otáča v obrábacej polohe. Procesné roboty obrábajú konštrukčný diel. Zvárajú, nitujú alebo falcujú.
 • Odoberacia stanica: Otočný stôl sa vráti do pôvodnej polohy. Manipulačný robot odoberie hotový konštrukčný diel a vloží ďalší.

Funkčný princíp KS QuadroSpin pri double tooling

 • Na KS QuadroSpin sa nachádzajú vždy dva rovnaké nástroje.
 • Vkladacia stanica: Robot vkladá príslušné konštrukčné diely.
 • Obrábacia poloha: KS QuadroSpin sa otáča v obrábacej polohe. Procesné roboty obrábajú konštrukčný diel.
 • Odoberacia stanica: Otočný stôl sa vráti do pôvodnej polohy. Proces sa začína spredu. 

Tak pri single, ako aj pri double tooling sa dá robot používať v strede KS QuadroSpin.

Výhody KS QuadroSpin

 • Typová flexibilita: Vďaka jednoduchej výmene nástrojov je možné na jednom zariadení vyrábať napríklad až štyri rôzne varianty dverí.
 • Rýchlosť: Procesné úlohy a výmena konštrukčných dielov vykonávajú paralelne. Takto je možné redukovať prestoje.
 • Úspora miesta: KS QuadroSpin umožňuje optimálny pracovný postup pri minimálnej potrebe priestoru. V neposlednom rade preto, lebo existuje aj možnosť používať miesto v strede otočného stola.
 • Jednoduchá manipulácia: Ak sa používa robot v strede KS QuadroSpin, dosiahne sa lepšia prístupnosť konštrukčných dielov.