Vyberte si svoje miesto:

Štát

Servis spoločnosti KUKA na mieste: na celom svete a kedykoľvek

Profitujte z našich rozsiahlych servisných služieb počnúc uvedením do prevádzky cez opravy až po údržbu a udržiavanie.


Služby siete KUKA Service

Vo viac ako 30 krajinách sú špecialisti spoločnosti KUKA ktorúkoľvek dennú a nočnú hodinu k dispozícii a prostredníctvom nášho servisu na mieste rýchlo pri Vašom robote, Vašej výrobnej bunke alebo Vašom zariadení. To Vám ušetrí dlhé a drahé doby výpadkov. Využite našu zákaznícku podporu s rozsiahlymi službami – počnúc plánovaním a uvedením do prevádzky až po vlastný sklad náhradných dielov KUKA na mieste. Pre maximálnu disponibilitu Vašich robotov, výrobných buniek a zariadení Vám ponúkame vhodné balíky služieb pre servis a údržbu, prispôsobené presne Vašim požiadavkám.

Uvedenie do prevádzky: sme tu pre Vás od samého začiatku

Vo všetkých fázach uvedenia do prevádzky sú Vám k dispozícii skúsení špecialisti spoločnosti KUKA. Začína sa to prvými krokmi aplikácie a pokračuje to účinným zapojením robotov, výrobných buniek a zariadení do Vašej výroby.

Vyhľadávanie chýb a opravy: nám neunikne nič

V núdzovej situácii je najdôležitejšie: Vaše doby výpadkov znížiť na minimum. Naši servisní špecialisti KUKA sú rýchlo k dispozícii v každú dennú aj nočnú hodinu. Z niektorej z našich základní sa v najkratšom čase dokážu vydať na cestu k Vám spolu s vhodnými náhradný dielmi , aby vykonali opravy priamo na mieste. Týmto vieme zabezpečiť vysokú disponibilitu Vašej výroby.

Aby sme dokázali rýchlo reagovať, každá základňa technického servisu spoločnosti KUKA má k dispozícii rozsiahly sortiment náhradných dielov. Potrebné náhradné diely sa takto môžu dostať v najkratšom čase tam, kde sú potrebné.

Údržba a udržiavanie: bezpečná a hospodárna výroba

Pomocou účinných balíkov servisných služieb a údržby KUKA, ako aj manažmentu údržby a udržiavania zákazníckych služieb KUKA máte to, čo iným chýba: Prístup k tým, ktorý vyvinuli a skonštruovali robot, systém, výrobnú bunku alebo zariadenie – 100-percentná kompetencia z ruky výrobcu.

Technické know-how našich expertov nie je možné ničím nahradiť. Či ide o pravidelnú údržbu, zákonom predpísané kontroly, skúšky zaťaženia alebo optimalizácie procesov a systémov, naši servisní špecialisti poznajú každý detail robotov, systémov, výrobných buniek a zariadení. Takto skôr ako hocikto iný dokážu rozpoznať a odstrániť prvé znaky opotrebovania. Pre Vás to od začiatku znamená najvyšší stupeň disponibility Vášho zariadenia a predĺženú životnosť Vašich robotov, systémov, výrobných buniek a zariadení od spoločnosti KUKA.

 Výhody servisných služieb údržby a udržiavania:

  • Optimalizovaná a bezpečná produktivita zariadení

  • Zabránenie neplánovaným prestojom zariadenia

  • Koncentrácia na hlavnú činnosť: optimálne a plánovateľné vyťaženie vlastného udržiavania pri stúpajúcej flexibilite

  • Rozsiahla dokumentácia preventívnych výkonov udržiavania ako základný predpoklad pre audity zabezpečovania kvality

Staňte sa zmluvným zákazníkom a profitujte z výhod

Získajte viac informácií o našich modulárnych servisných zmluvách KUKA a získajte servisnú starostlivosť, ktorá presne zodpovedá Vašim požiadavkám a potrebám. Skontaktujte sa s nami a získajte viac informácií o zmluvných službách KUKA.