KUKA ready2_pilot: Intuitívny balík riadenia pre jednoduché naučenie a vedenie robotov ručne

Pomocou KUKA ready2_pilot sa manuálne vedenie robota zvláda obratom ruky.