Autonómny robot KMR iiwa tu zásobuje pracovisko: 

Senzitívny KMR iiwa naviguje autonómne a nevyžaduje ochrannú zábranu.