Life Science Robotics: Mobilizácia pacientov pripútaných na lôžko pomocou robota ROBERT®

ROBERT® je inovatívny robot pre rehabilitáciu pacientov pripútaných na lôžko. Zariadenie s jednoduchou obsluhou pomáha pri skorej a efektívnej mobilizácii a odbremeňuje tak medicínsky personál. S zariadením LBR Med ako hlavným komponentom je ROBERT® celosvetovo prvým robotom, ktorý bol vyvinutý na tieto rehabilitačné účely.

ROBERT® disponuje ako medicínsky produkt triedy IIa podľa smernice o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS) certifikáciou CE a používa sa v nemocniciach a ošetrovateľských a rehabilitačných centrách. Zariadenie dokáže presne vykonávať cvičenie navrhnuté zdravotníckym personálom, ktoré možno prispôsobiť individuálnym potrebám ošetrovania každého pacienta.