Od štandardného stroja k procesne optimalizovanému stroju – s digitálnymi Motion Modes

Pomocou softvérových doplnkov môžete ad hoc optimalizovať výkon robota v závislosti od procesu alebo procesného kroku.

– Performance Mode: Zjednocuje rýchlosť a presnosť a možno ho univerzálne použiť pre najrôznejšie aplikácie.

– Path Mode: Zvyšuje presnosť pri pohybe po dráhe tak pri nízkych, ako aj pri vysokých dráhových rýchlostiach.

– Dynamic Mode: Skracuje doby taktov a poskytuje robotu KR QUANTEC vyššiu rýchlosť – pre doby cyklov kratšie o približne 10%.