Välj din plats:

Land

Välj ett språk:

  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Engelska / English
  • Svenska / Swedish
  • Engelska / English

KUKA stärker sin organisation med två nya medarbetare

KUKA Nordic fortsätter utveckla sin organisation och anställer två nya medarbe-tare – Micael Amandusson som Channel Manager och Elin Hybert som Software Application Engineer.

den 20 mars 2020


Micael Amandusson har en lång erfarenhet av automationsområdet och kommer i sin roll som Channel Manager att hjälpa KUKA Nordic 
systempartners att öka sina marknadsandelar på marknaden med nya produkter och tjänster.
– Micaels djupa affärsinriktade automationskompetens kommer att bidra till KUKA Nordics och våra systempartners fortatt positiva 
utveckling, säger KUKA Nordics försäljningschef Joacim Lorentsson.
 – Jag hoppas att jag med min erfarenhet inom industri i allmänhet och automation i synnerhet, kan bistå våra partners i att utveckla deras 
affärer
. Nya teknologier och mjukvaror öppnar för nya produkter och tjänster som kommer att gynna oss alla, säger Micael Amandusson.
 


Micael Amandusson som Channel Manager 
Elin Hybert har tidigare arbetat som servicetekniker på KUKA Nordic och har efter det utbildat sig till civilingenjör på Chalmers inom 
Automation och Mekatronik med en master i Production Engineering. 
I rollen som Solution Application Engineer kommer Elins uppgift vara att tillgodose kundernas behov i form av teknisk kompetens inom tekniska koncept i bland annat områdena mobil plattformar, kollaborativa robotar, vision teknik med mera. – Med mina kunskaper inom Automation från Chalmers tillsammans med tidigare erfarenhet av robotlösningar och applikationsområden från KUKA kommer jag kunna bidra med en djupare kompetens kring KUKA.s specifika automations-lösningar. Jag ser fram emot att använda min kunskap och vara en del i utvecklingen av automationsteknik i Norden, säger Elin Hybert. – Genom rekryteringen av Elin stärker KUKA Nordic sin kompetens och 
erbjudande av smart robot automation, vilket kommer tillföra värde till våra kunder i form av tekniskt stöd i nya projekt, konstaterar Joacim Lorentsson.
 

 
Elin Hübert som Solution Application Engineer

Micael Amandusson micael.amandusson@kuka.se

Tel: +46 31 726 62 62

Elin Hübert elin.hybert@kuka.se

Tel: +46 31 726 62 24