เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Industrie 4.0: Introductie

ใช้โมเดล Industrie 4.0 ด้วยบริการดิจิทัลจาก KUKA

หุ่นยนต์และมนุษย์ทำงานร่วมกัน ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการและข้อมูลแบบดิจิทัลได้ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) เข้ามาในอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลก็ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก KUKA จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Industrie 4.0 ได้อย่างไรผ่านผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลของบริษัท


Industrie 4.0 คืออะไร

Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 และการผลิตอัจฉริยะ ถึงแม้ว่าชื่อจะเปลี่ยนไป แต่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความจริง การใช้กระบวนการดิจิทัลในอุตสาหกรรมช่วยให้การผลิตมีความยืดหยุ่น ประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น อีกทั้งยังผลิตแบบปรับแต่งแต่ละชิ้นได้และราคาย่อมเยาอีกด้วย KUKA มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตที่มีการเชื่อมต่อถึงกันและชาญฉลาด สิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลในอุตสาหกรรม

คำว่า Industrie 4.0 นั้นครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ในโรงงานอัจฉริยะ

“หุ่นยนต์” หัวใจหลักของ Industrie 4.0

เพื่อยืนยันว่าตนเองอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้านอุตสาหกรรม (IIoT) และ Industrie 4.0 แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือเครื่องจักรในการผลิตจะต้องทำสามสิ่งต่อไปนี้ได้ ได้แก่ ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และแบ่งปันความรู้เหล่านี้กับระบบอื่นๆ ได้

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยโซลูชัน IIoT และระบบคลาวด์ที่เครื่องจักรสามารถสื่อสารกับการผลิต ชิ้นงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ โซลูชันดังกล่าวอาจจะเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, เครื่อง CNC หรือหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ธรรมดาและใช้งานได้หลากหลายที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยประดิษฐ์ขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล 4.0: มนุษย์และโคบอททำงานร่วมกันโดยตรงในโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

หุ่นยนต์เองก็ได้รับผลกระทบจาก Industrie 4.0 และ Industrial Internet of Things ด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน นั่นคือการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น เคลื่อนไหวได้มากขึ้น และใช้งานได้ง่ายขึ้น หุ่นยนต์กำลังพัฒนาไปสู่ทิศทางการเป็นผู้ช่วยในการทำงานแต่ละวันในโรงงานผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ

การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลใน Industrie 4.0: การผลิตอัจฉริยะด้วยระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การประมวลผลบนระบบคลาวด์และระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยเร่งให้กระบวนการเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้เร็วขึ้นมาก ระบบต่างๆ จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีวิวัฒนาการ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิต จะถือเป็นการสร้างโลกการผลิตใหม่ทั้งหมด แพลตฟอร์มจะสามารถใช้งานได้ ซึ่งจะควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิตได้อย่างยืดหยุ่น และปรับให้เข้ากับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบได้

Industrie 4.0 ที่ KUKA: HRC และโคบอท

KUKA ได้ผลักดันสาขาแห่งอนาคตที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (Cobotics) และการเคลื่อนไหวในอนาคตมานานหลายปี หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ (Cobots) มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างชาญฉลาดและใช้งานได้อเนกประสงค์ “เพื่อนร่วมงานหุ่นยนต์ (Robot Colleague)” คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วสำหรับ KUKA

โคบอทมีบทบาทสำคัญใน Industrie 4.0 ในแง่หนึ่งเป็น โคบอทถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสมัยใหม่ อีกแง่หนึ่ง โคบอทจะรวบรวมข้อมูล ซึ่งส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังระบบไอทีแบบเรียลไทม์ โคบอทจะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ทันทีและส่งกลับไปยังการผลิต วิธีนี้จะจะช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้นได้ ในขณะนี้ไม่มีส่วนประกอบอื่นใดในกระบวนการผลิตที่สามารถเติมเต็มบทบาทที่สำคัญนี้ได้เช่นเดียวกับระบบหุ่นยนต์สมัยใหม่

ในโรงงานแห่งอนาคต ขอบเขตการใช้งานนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด โคบอท KUKA LBR iiwa พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์ของ Industrie 4.0 สามารถนำไปใช้ได้จริง ปัจจุบัน หุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนงานทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ ถูกหลักการยศาสตร์ แม่นยำ และมีสมาธิมากขึ้น

“Orange Intelligenz” เป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล

มูลค่าเพิ่ม (Added value) ของผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เกิดจากการผสมผสานความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน สำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและ Industrie 4.0 ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบนเว็บ ในระบบคลาวด์ และบนแพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้ถือเป็นตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ ทักษะในสาขาเหล่านี้ผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านระบบเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ของ KUKA นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดโซลูชันการผลิตอัจฉริยะที่ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกแห่งความจริงได้ ซึ่งก็คือ“Orange Intelligenz” ของ KUKA

Industrie 4.0 ที่ KUKA: การเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทำงานเช่นนี้ในบริษัท

บริการดิจิทัลของ KUKA: มากกว่าการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัล

Industrie 4.0 เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการผลิต บริการดิจิทัลจาก KUKA จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถประเมินข้อมูลจากเครื่องจักรและหุ่นยนต์ทีละรายการได้ บริการดังกล่าวจะปรับกระบวนการให้เหมาะสม ทำให้งานแต่ละรายการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบนพื้นฐานของความโปร่งใส

ถึงแม้โซลูชันของบริการดิจิทัลจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ บริการดังกล่าวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรการผลิตเชื่อมต่อกันและตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวินิจฉัยระยะไกล ลูกค้าสามารถใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่เข้ามาสามารถจัดเก็บและประเมินในระบบคลาวด์หรือในองค์กรได้โดยตรงที่ศูนย์ข้อมูลของลูกค้าหรือศูนย์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

ข้อดี: ความฉลาดของ IIoT ที่ KUKA

  • … ช่วยให้กระบวนการและเครื่องมือไอทีมีความสอดคล้องกันทั้งในด้านดิจิทัล

  • … พัฒนาผลิตภัณฑ์บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ประสบความสำเร็จ และสร้างกำไรให้

  • … ผลักดันโซลูชัน IIoT แบบอิงตลาดร่วมกับลูกค้า

  • … สร้างแบบจำลองที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประทับใจในความสามารถของ KUKA

บริการดิจิทัลจาก KUKA โดยสังเขป

KUKA.Sim: การวางแผนด้านความปลอดภัย

ซอฟต์แวร์จำลองอัจฉริยะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวางแผนแนวคิดหุ่นยนต์และระบบของตนเองผ่านการตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอโปรเจกต์แบบเสมือนจริงได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์ VR อีกด้วย

KUKA Xpert: ประหยัดเวลา

ในฐานข้อมูลความรู้แบบดิจิทัล บริษัทต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ KUKA ได้ คำอธิบายที่ชัดเจนจะช่วยให้นักวางแผน ผู้ปฏิบัติงาน และโปรแกรมเมอร์จะสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นอิสระ

KUKA.DeviceConnector: การเชื่อมต่อเครือข่าย

แพ็คเกจซอฟต์แวร์ IIoT มีข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์และข้อมูลไฟล์ทั้งหมด วิธีนี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับใช้สถานการณ์จำลองของการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว และใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

KUKA VCS: ความโปร่งใส

เครื่องมือ KUKA VCS เป็นโซลูชันการตรวจสอบ IIoT และช่วยสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตและสายการประกอบ การตรวจจับและประมวลผลสัญญาณอัตโนมัติจากตัวควบคุมลอจิกแบบตั้งโปรแกรมได้ (PLC) และหุ่นยนต์จะช่วยให้พารามิเตอร์ระบบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใสทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิตได้ เช่น โดยการวิเคราะห์รอบเวลา

ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง: AI เป็นศูนย์กลางแห่งอนาคต

Device Insight ที่เป็นบริษัทในเครือของ KUKA และ Sentian บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI สัญชาติสวีเดนได้ติดตามการใช้คุณสมบัติ AI ในอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้านอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2020 บริษัททั้งสองได้คิดค้นคำว่า “ปัญญาประดิษฐ์ในทุกสิ่ง” (AIoT) ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบอัตโนมัติอัจฉริยะของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้นี่เองที่จะทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพในอนาคตมีมากยิ่งขึ้น Industrie 4.0 จะกลายเป็น Industrie 5.0 ในไม่ช้า

เราใช้คุกกี้

"เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลงและค้นพบ KUKA” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้