เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่ KUKA

ในฐานะที่ KUKA เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทั่วโลก เราจึงต้องรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และสังคม 


ระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราใช้กระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติตามกฎระเบียบร่วมกับพนักงานและพันธมิตรภายนอกทั้งหมด มีการระบุทั้งกระบวนการและมาตรการไว้ด้วยกันในระบบการบริหารจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CMS หรือ Compliance Management System)

เราบันทึกคุณสมบัติพื้นฐานของ CMS ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยคุณสามารถดูเอกสารได้จากที่นี่ สภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเอกสาร CMS จึงเป็นเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขึ้น เราจะดำเนินการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม

 

โปรแกรมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร

 KUKA ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและพัฒนาโปรแกรมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรขึ้น โดยโปรแกรมจะแสดงอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของ KUKA และโครงสร้างขององค์กรที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย คุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อประสานงานและแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัทที่เลือกได้ในคู่มือดังกล่าว
โดยคู่มือนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ KUKA ทั่วโลกในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
มีการปรับแก้เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบและสถานการณ์ขององค์กรเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ล่าสุดพบว่ามีการแก้ไขแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัทข้อที่ 7 “กฎหมายการค้าต่างประเทศและการควบคุมการส่งออก” และแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัทข้อที่ 14 “ความปลอดภัยของข้อมูล/ความปลอดภัยด้าน IT” ในปี 2021

คุณสามารถดูคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเวอร์ชันปัจจุบันได้ที่นี่


การฝึกอบรม

KUKA จัดกิจกรรมในหัวข้อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรทั่วโลกเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลใหม่ล่าสุด หลักสูตรการฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้นเป็นประจำและเป็นภาคบังคับสำหรับพนักงานทุกคนทั่วโลก โดยพนักงานใหม่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าอีกด้วย ซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ต่าง ๆ และดำเนินการทั่วโลกด้วย

คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการพัฒนาหัวข้อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบครั้งล่าสุดของ KUKA ได้ในรายงานประจำปีฉบับปัจจุบันของเราได้เช่นเดียวกัน

 

การติดต่อ

เราสนับสนุนให้พนักงานของเราและบุคคลภายนอกติดต่อเราหากมีคำถามหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณสามารถดูรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ KUKA ได้ในหน้านี้ โปรดส่งคำขอของคุณไปยังบุคคลที่เหมาะสมผ่านทางอีเมล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดและจัดการกับข้อมูลของคุณโดยใช้ความระมัดระวังสูงสุด