เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

แบรนด์สินค้า KUKA

แบรนด์สินค้าสำหรับความก้าวหน้า

ไม่ว่าจะเป็นระบบหุ่นยนต์, ระบบอัตโนมัติ, โลจิสติกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราได้รวมเอาความสามารถทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันด้วยเป้าหมายหนึ่งเดียว คือ การสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากเงื่อนไขความต้องการดังกล่าว แบรนด์สินค้า KUKA จึงกำหนดมาตรฐานระดับสากลไว้ โซลูชั่นมูลค่าสูงเฉพาะบุคคลเป็นการแสดงออกสำหรับการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักตั้งแต่แรกเริ่ม

KUKA video: Passion for industrial intelligence