เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Technologische innovatie

การพัฒนาเทคโนโลยี: การขับเคลื่อนนวัตกรรม

KUKA มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และให้ความสำคัญที่ลูกค้าในการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเวลานาน เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และที่มีอยู่อย่างดีที่สุดอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงงานและตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายด้วย


ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์

รับประโยชน์จากการเป็นลูกค้าของ KUKA ซึ่งเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิตจำนวนมากซึ่งได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเรา

KUKA ได้คิดค้นเกี่ยวกับการเชื่อมโดยใช้อาร์กแม่เหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมโดยใช้แรงดันที่มีนวัตกรรมด้วยอาร์กที่ขับเคลื่อนด้่วยแม่เหล็กภายใต้แก๊สเฉื่อย เทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถเชื่อมโปรไฟล์กลวงกับผนังที่หนาได้ถึงสิบมิลลิเมตร ข้อได้เปรียบที่เป็นข้อตัดสิน: สามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมเพราะเวลาการเชื่อมลดลง

เรามีวัตนธรรมแห่งนวัตกรรม

ตั้งแต่ปี 1906 KUKA ซึ่งในเวลานั้นคือ Keller & Knappich GmbH ได้รับเหรียญทองคำสำหรับอุปกรณ์อะเซธิลีนที่เชื่อมในตัว ซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาเพิ่มเติมในเทคโนโลยีการเชื่อมทิกแบบออโตจีเนียส ด้วยอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นหัวเชื่อมและหัวตัด ผู้ก่อตั้ง KUKA, Johann Joseph Keller และ Jakob Knappich ได้ขยายโปรแกรมจัดส่งเพื่อข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบของการเชื่อมทิกแบบออโตจีเนียส

เทคโนโลยี KUKA: ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ปัจจุบันกระบวนการเชื่อมมากมายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี KUKA ขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีการเชื่อมแบบพิเศษและการบัดกรีไปจนถึงกระบวนการเชื่อมอื่น ๆ หากคุณสนใจกระบวนการนี้หรืออื่น ๆ โปรดติดต่อเรา: เรายินดีพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความต้องการของคุณ สำหรับการพัมนาใหม่หรือเทคโนโลยีทีมีอยู่ซึ่งปรับให้เหมาะสำหรับชิ้นส่วนของคุณ