เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ตัวเปลี่ยนแร็ค KS การเคลื่อนไหวสำหรับการผลิตของคุณ

การโหลดเข้าและโหลดออกอย่างปลอดภัยของภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีช่วงการโหลดที่มีน้ำหนักถึง 990 กิโลกรัม การทำงานง่าย ๆ สำหรับตัวเปลี่ยนแร็ค KS มันจะช่วยให้สามารถดำเนินการในกระบวนการการผลิตได้อย่างราบรื่น แม้ว่าจะเป็นการดำเนินการกับชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ก็ตาม


สำหรับการขนส่งและการเตรียมความพร้อมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวถังรถในโรงเชื่อมจะมีการนิยมนำเอาภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เรียกว่า แร็ค มาใช้งาน

ตัวเปลี่ยนแร็ค KS จะช่วยในการดำเนินการเปลี่ยนทุก ๆ แร็ค ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดได้ มันจะสามารถทำการปรับให้เหมาะสมกับขนาดของในแต่ละแร็คตามที่จำเป็นได้อย่างเฉพาะเจาะจง ข้อได้เปรียบและโครงสร้างที่เรียบง่ายของมันนี้ ทำให้ตัวเปลี่ยนแร็ค KS กลายเป็นอุปกรณ์การทำงานที่ล้ำค่าขึ้นมา

ตัวเปลี่ยนแร็ค KS ทำงานเช่นนี้

ตัวเปลี่ยนแร็คของเราจะประกอบด้วยสี่สถานีที่สำคัญ:

  • การโหลด: ในขั้นตอนแรก แร็คพร้อมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวถังรถที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปที่ สถานีโหลด โดยรถยกหรือผ่านทางตัวดึง
  • การขนส่ง 1: บนด้านของระบบของตัวเปลี่ยนแร็ค KS ในขณะเดียวกันจะทำการยกแร็คที่ว่างเปล่าขึ้นในแนวตั้งผ่านทางฟอร์คแบบยืดไสลด์และนำไปไว้ในตำแหน่งรอความพร้อม
  • การขนส่ง 2: ในขณะนี้ตัวรองรับการโหลดที่บรรจุเต็มอยุ๋จะถูกเตรียมการสำหรับการขนถ่าย ในการนี้มันจะขับไปในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ภาชนะบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ว่างเปล่าได้ถูกรับไป
  • การขนถ่าย: ในระหว่างที่แร็คที่บรรจุเต็มอยุ๋ไปอยู่ที่ด้านสำหรับการนำออกไป ภาชนะที่ว่างเปล่าจะลดตัวเองต่ำลงมาไปที่อีกด้านหนึ่งจากตำแหน่งรอความพร้อมของมันและจะถูกนำไปในตำแน่งการโหลดออกซึ่งมันจะได้รับการนำออกที่นั่น ซึ่งจะทำให้สามารถเริ่มต้นรอบการเปลี่ยนแร็คใหม่ได้ 

ข้อได้เปรียบของตัวเปลี่ยนแร็ค KS

  • คุ้มค่าต่อการลงทุน: ด้วยส่วนประกอบที่เป็นมาตรฐานจะทำให้สามารถทำการประกอบตัวเปลี่ยนแร็ค KS ได้อย่างรวดเร็วและมีการบำรุงรักษาน้อย
  • ใช้งานได้หลากหลาย: ความกว้างของแร็คที่ 1,200 ถึงประมาณ 4,400 มม.ความลึกของแร็คที่ 1,200 ถึง 1,800 มม. สิ่งอื่น ๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้
  • มีประสิทธิภาพอย่างมาก: การเตรียมแร็คที่มีการโหลดใช้เวลาน้อยกว่า 40 วินาที