เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 100

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 100 เป็นชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นแกนเดี่ยวที่ทำงานโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น โดยสามารถทำการติดตั้งได้บนพื้น บนเพดานหรือที่ผนัง และจะทำหน้าที่เป็นแกนภายนอกของหุ่นยนต์ การควบคุมดำเนินการโดยชุดควบคุมหุ่นยนต์ที่เหมาะสม


ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 100 ที่หุ่นยนต์ KR AGILUS จะทำงานดังนี้

ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 100 ที่หุ่นยนต์ KR AGILUS เริ่มปฏิบัติการ

ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับของชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 100

โหลด 100 กก. 
จำนวนของแกน 1
 การดำเนินการซ้ำ  ± 0.02 มม.
 ตำแหน่งในการติดตั้ง  พื้น เพดาน ผนัง
 ความเร็ว  2.5 ม./วินาที
ระดับการป้องกัน IP 65

ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับของชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KL 100:

 • เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ทุกตัวในซีรี่ย์ KR AGILUS
 • รองรับหุ่นยนต์สูงสุด 4 ตัว บนหนึ่งแกนเชิงเส้น ติดตั้งในตำแหน่งฐานที่แตกต่างกันสำหรับหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์สามารถประจำตำแหน่งฐาน 8 จุดที่มีความแตกต่างกันและสามารถควบคุมรถลากพ่วงสำหรับอุปกรณ์เสริมเฉพาะแอพพลิเคชั่นไปด้วยได้
 • การออกแบบภาพแบบสะท้อนกลับ:
  การจัดการโปรแกรมการเคลื่อนไหวแบบสะท้อน
 • มีการปรับให้เหมาะกับ FEM:
  ป้องกันการบิดงอตามการวิเคราะห์จาก FEM และช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
 • ระบบควบคุมแบบผนวกรวม:
  การควบคุมชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้นถูกผนวกรวมไว้ในรูปแบบของแกนเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ภายในชุดควบคุมหุ่นยนต์ โดยไม่ต้องมีชุดควบคุมเพิ่มเติม
 • โซ่ลากภายในสำหรับโครงสร้างฐาน:
  สามารถติดตั้งโซ่ลากโดยมีแรงดึงในระดับ 5500 มม.

ขอบเขตการใช้งาน 

 ชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น KUKA KL 100 เหมาะสำหรับขอบเขตการใช้งานดังนี้โดยเฉพาะ:

 • การขนย้าย การโหลดและการถ่ายสินค้า
 • การวาง การติด
 • เครื่องจักรกัดไส
 • กระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ
 • ระบบการอื่นๆ
 • การทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลอื่น
 • เครื่องจักรผลิตพลาสติก
 • เครื่องจักรขึ้นรูป
 • การวัด การทดสอบ และการตรวจสอบ