เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การผลิตตามสัญญาจ้างงานกับ KUKA

เราดำเนินงานเชื่อมโลหะแบบการผลิตตามสัญญาจ้างงานให้บริษัที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ เราจะดำเนินการผลิตตามสัญญาจ้างงานด้วยความเชี่ยวชาญที่ยาวนานและเครื่องจักรกลที่มีที่สุดของ KUKA


ข้อดีของการผลิตตามสัญญาจ้างงานกับ KUKA 

เราจะช่วยเหลือคุณตั้งแต่เริ่มต้นในกาารเลือกกระบวนการเชื่อมโลหะ นอกจากความรู้ความชำนาญในการพัฒนาชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังมีศูนย์รวมเครื่องจักรครบครันที่ดีที่สุดในการการผลิตตามสัญญาจ้างงาน:สำหรับคุณอีกด้วย

  • บนพื้นที่การผลิตมากกว่า 2,000 ตารางเมตร
  • เครื่องจักรสิบตัวที่มีระดับสมรรถนะแตกต่างกันในการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบกวนตามแนวขวางตั้งแต่ 3 ถึง 31,400 ตารางมิลลิเมตรและแรงที่ใช้การทุบขึ้นรูปโลหะตั้งแต่ 1 ถึง 300 ตัน
  • เครื่องจักรสองตัวสำหรับการเชื่อมแบบ Magnetarc ตามแนวขวางตั้งแต่ 60 ถึง 4,000 ตารางมิลลิเมตรและแรงที่ใช้การทุบขึ้นรูปโลหะตั้งแต่ 3 ถึง 35 ตัน
  • เซลล์หุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่นสี่เซลล์สำหรับการกระบวนการทำงานด้วยเลเซอร์ที่มีพลังงานเลเซอร์สูงถึง 8 กิโลวัตต์ และกระบวนการทำงานเชิงแสงต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมแผ่นสังกะสีที่บางและหนา

ขอบเขตการผลิตตามสัญญาจ้างงาน 3 ลักษณะ 

1. ในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ เราจะจัดการดูแลโครงสร้างที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและการผลิตชิ้นส่วนของคุณ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในการเลือกใช้กระบวนการเชื่อมที่เหมาะที่สุด นอกจากนั้น ยังทำการกำหนดพารามิเตอร์ของกระบวนการให้อย่างเหมาะสม และและตรวจสอบรุ่นที่แตกต่างกันให้ด้วยการทดสอบการทำงานจริง

2. เราทำการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้คุณที่สามารถทำการควบคุมและการแก้ไขได้ อีกทั้งยังทำการทดลองการผลิตนำร่องและจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ด้วย เป้าหมายของเรา คือ การนำความรู้ความชำนาญของเรามาสนับสนุนช่วยเหลือตลอดเส้นทางจนได้ชิ้นส่วนที่พร้อมสำหรับการผลิต

3. ในฐานะผู้รับเหมางานเชื่อมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เราสามารถดำเนินการผลิตตามสัญญาจ้างงานในการผลิตชิ้นส่วนทุกขนาดล็อต กลุ่มเครื่องจักรที่ครอบคลุมช่วยให้ทำการเชื่อมตามแนวขวางได้หลายรูปแบบต่างกันและสามารถดำเนินกระบวนการเชื่อมได้ตั้งแต่การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบกวน การเชื่อมแบบ Magnetarc ไปจนถึงการเชื่อมด้วยเลเซอร์

งานเชื่อมผ่านการรับรองมาตรฐาน

• KUKA ไม่ใช่บริษัทที่ผ่านการรับมาตรฐาน ISO 9001 เท่านั้น แต่ยังมีระบบการทำงานสอดคล้องตามระเบียบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และข้อกำหนดของ VDA 6.4 อีกด้วย นอกจากนั้น ยังปฏิบัติตามมาตรฐาน DIN EN ISO 3834-2 สำหรับขอบเขตงานในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเชื่อม รวมถึงการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมอาร์ค
 เราผ่านการรับรองมาตรฐานจาก DIN EN 15085 CL1 ในการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานสำหรับการประยุกต์ใช้งานบนเส้นทางรถไฟและการเชื่อมยานพาหนะแบบรางและชิ้นส่วนประกอบ
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่แผนกชำนาญการของเราเพื่อขอรับคำปรึกษาจากมืออาชีพ

คุณอาจสนใจ