เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

พิมพ์ลักษณ์

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)


ผู้ให้บริการตามประมวลกฎหมายสื่อทางไกลของเยอรมนี (DDG) มาตราที่ 5 

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)
Zugspitzstrasse 140
86165 Augsburg
Deutschland

โทรศัพท์: +49 821797-50
โทรสาร: +49 821 797-5252
อีเมล: kontakt@kuka.com

 

ฝ่ายอำนวยการบริหาร

Peter Mohnen
เป็นประธานฝ่ายอำนวยการบริหาร (ซีอีโอ)

Alexander Liong Hauw Tan
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ)

  

สำนักทะเบียน

ศาลแขวงเอาส์บูร์ก, HRB 22709
หมายเลขกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 143588517

 

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลตามข้อตกลงว่าด้วยเรื่องวิทยุกระจายเสียงระหว่างรัฐ (RStV) ข้อมาตราที่ 55

Wilfried Eberhardt
Chief Marketing Officer

c/o KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 140
86165 Augsburg
ประเทศเยอรมัน

โทรศัพท์: +49 821 797-0
อีเมล: web@kuka.com

 

 

หมายเหตุ

เว็บไซต์ของบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดทำด้วยความรอบคอบสูงสุด และมีการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับประกันความทันสมัย ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือคุณภาพของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์รายอื่นๆ ซึ่งบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) ไม่ขอรับประกันหรือรับผิดชอบการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ

เนื้อหาทั้งหมด เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการจัดเตรียมต่างๆ อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ เพื่อการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ตราบใดที่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหรือไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท KUKA จำกัด (มหาชน)

 

หมายเหตุตามกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคมาตรา 36 (VSBG):

บริษัท KUKA จำกัด (มหาชน) จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อหน้าอนุญาโตตุลาการเพื่อผู้บริโภคตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและไม่ใช่หน้าที่ที่พึ่งกระทำ

การระงับข้อพิพาทนอกศาล

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งข้อมูลให้คุณทราบว่าคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการระงับข้อพิพาทนอกศาลของความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution/ODR) ไว้โดยเป็นอิสระจากการเข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก พบแพลตฟอร์ตดังกล่าวได้ที่:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

เว็บไซต์นี้มีข้อมูล GeoLite2 ที่สร้างโดย MaxMind ซึ่งหาได้จาก https://www.maxmind.com

© 2023 KUKA AG, Augsburg