เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ของ KUKA ช่วยส่งเสริมกระบวนการผลิต CFC ที่มีการจดสิทธิบัตรสำหรับ Compositence

โครงสร้างน้ำหนักเบาไม่ใช่กระแสความนิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์มานานหลายปีเท่านั้น การลดน้ำหนักให้ตัวถังรถยนต์หรือส่วนประกอบของรถยนต์จะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2


ดังนั้น ทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับโครงสร้างน้ำหนักเบาอย่างต่อเนื่อง สารประกอบคาร์บอนจึงถือเป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่ก้าวหน้าที่สุดในขณะนี้ บริษัท Compositence GmbH ที่ตั้งอยู่ในเมือง Leonberg แถบสวาเบียน ได้พัฒนากระบวนการในการผลิตสารประกอบคาร์บอน ที่ไม่เพียงทำให้ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จไม่มีความจำเป็น แต่ยังลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

หุ่นยนต์ KUKA KR 150 R3700 K ultra ช่วยให้การป้อนเส้นใยเข้าไปในหัววางนอนได้อย่างมีคุณภาพคงที่และน่าเชื่อถือ กระบวนการผลิตที่มีการจดสิทธิบัตรของ Compositence ไม่ได้ก่อประโยชน์มากมายให้เฉพาะในการผลิตยานยนต์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้่างรถบรรทุก เครื่องบินและโรงงานพลังงานลมด้วย


กระบวนการที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์จะเพิ่มผลผลิตได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่มีพื้นที่ใหญ่

มาร์คุส ธีสเซอร์ หัวหน้าแผนกการขายและการตลาดของ Compositence

มีต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนประกอบ CFC สูง

เนื่องจากยังมีการผลิตชิ้นส่วนประกอบทำจากพลาสติกเสริมใยคาร์บอน (CFC) ด้วยแรงงานมนุษย์เป็นหลัก จึงมีต้นทุนที่สูงทั้งด้านวัตถุดิบเนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบตั้งต้นและมีของเสียปริมาณมาก รวมถึงต้นทุนกระบวนการที่สูง เนื่องจาก ตอนแรกมีการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จสำหรับสารประกอบคุณภาพสูงที่มีพื้นที่ใหญ่จากเส้นใยคาร์บอน ที่เรียกว่า ใยแก้ว ซึ่งมีความกว้างมาตรฐานและตามแนวมาตรฐานของเส้นใย ชิ้นส่วนประกอบเกิดจากการตัดและการผสมผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จเข้าด้วยกัน ส่วนมากด้วยแรงงานมนุษย์ 
หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC ultra จะป้อนเส้นใยอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดให้บริษัท Compositence GmbH  

โซลูชั่นของ KUKA จะเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างน้ำหนักเบา

หุ่นยนต์ KUKA KR 150 R3700 K ultra ช่วยให้การดึงเส้นใยหรือแถบเทอร์โมพลาสติกออกจากราวป้อนเส้นใยอย่างสม่ำเสมอคงที่ด้วยคุณภาพสูงไปจนถึงการป้อนเข้าหัววางนอนด้วยความเร็วสูงมาก โซลูชั่นนี้จะรับประกันคุณภาพสูงคงที่ แต่ใช้วัสดุน้อย และในขณะเดียวกันก็รับประกันการเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างน้ำหนักเบาเนื่องจากมีการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะกับน้ำหนักบรรทุก เพราะโครงสร้างของเส้นใหญ่ทำให้ชิ้นส่วนประกอบเบาลงและน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การใช้เส้นใยแบบสามมิติยังช่วยให้เกิดวิธีการใหม่ในการออกแบบโครงสร้างด้วย  
หุ่นยนต์เคลือบชิ้นส่วนประกอบเสริมเส้นใยคาร์บอนด้วยความเร็วและคุณภาพสูงมาก

มีความแม่นยำและประสิทธิภาพแม้จะมีน้ำหนักบรรทุกที่สูง

หุ่นยนต์ KUKA KR 150 R3700 K ultra ช่วยให้รอบการทำงานสั้นลงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ มีการเร่งความเร็วสูงขึ้น ความแม่นยำเส้นทางสูงสุด การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงน้ำหนักบรรทุกที่สูง ด้วยน้ำหนักคงที่เพียง 1,215 กก. ระยะยืดที่ยาวถึง 3,700 มม. และความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 150 กก. KR 150 R3700 ultra K มีความสามารถในการวนซ้ำจุดเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมที่ระดับต่ำกว่า 0.06 มม. Compositence ใช้งานหุ่นยนต์ร่วมกับโต๊ะหมุนเคลื่อนที่ได้ ทำการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบควบคุม PLC ขั้นสูง

การเพิ่มผลผลิตให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

กระบวนการทำงานด้วยหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่มีพื้นที่ใหญ่ ในทางตรงข้าม กระบวนการของ Compositence ช่วยให้ทำการเคลือบเสริมเส้นใยคาร์บอนที่ชิ้นส่วนประกอบได้โดยตรงด้วยการเหลือของเสียน้อยมาก การตัดสินใจเลือกของ Compositence สร้างความคุ้มค่าให้มานานแล้ว: แม้แต่ นวัตกรรมใหม่สำหรับแถบเทอร์โมพลาสติกทำให้เกิดความสนใจไปทั่วและยังขายให้ลูกค้าได้หลายรายแล้ว นอกจากนั้น ได้ทำการปรับระบบให้เหมาะสำหรับวัสดุจากเส้นใยทางเลือกและเงื่อนไขเฉพาะชิ้นส่วนประกอบอีกด้วย 
 

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่