Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA podporuje patentovaný výrobný proces CFK v spoločnosti Compositence

Ľahká konštrukcia je už roky megatrendom nielen v automobilovom priemysle. Znižovanie hmotnosti karosérií vozidiel alebo komponentov vozidiel znižuje spotrebu energie a tým aj emisie CO2.


Tak výrobcovia automobilov ako aj subdodávatelia do automobilového priemyslu preto vyvíjajú permanentne nové technológie pre ľahké konštrukcie. Carbon Composites sa v súčasnosti považujú za technicky najvyzretejšiu alternatívu. Spoločnosť Compositence GmbH zo švábskeho Leonbergu vyvinula na výrobu Carbon Composites proces, ktorý nielen robí bežnú výrobu polotovarov zbytočnou, ale aj znižuje odpad na minimum.

Robot KUKA KR 150 R3700 K ultra sa stará o trvalo spoľahlivé, vysoko kvalitné privádzanie vlákien do ukladacej hlavice. Patentovaný výrobný proces spoločnosti Compositence však prináša výrazný úžitok nielen v automobilovom priemysle, ale aj v odvetví výroby úžitkových vozidiel, letectve a výrobe veterných elektrární.


Proces na báze robotov výrazne zvyšuje produktivitu, predovšetkým pri výrobe plošných konštrukčných dielov

Markus Thiessen, Head of Sales & Marketing v spoločnosti Compositence

Vysoké výrobné náklady konštrukčných dielov CFK

Keďže sa diely z plastu zosilneného uhlíkovými vláknami (CFK) vyrábajú stále prevažne manuálne, vznikajú tak vysoké náklady na materiál z dôvodu východiskového materiálu a veľkého odpadu, ako aj vysoké náklady na proces. Pretože pre plošné vysokovýkonné kompozity sa najprv vyrábajú z uhlíkových vlákien takzvané rovings, polotovary. Tie existujú v štandardných šírkach a v štandardných orientáciách vlákna. Konštrukčný diel vznikne potom odrezaním a prevrstvením polotovarov, väčšinou ako ručná práca. 
Robot KUKA KR QUANTEC ultra v spoločnosti Compositence GmbH trvalo spoľahlivo privádza vlákna. 

Riešenie KUKA zvyšuje potenciál ľahkých konštrukcií

Robot KUKA KR 150 R3700 K ultra sa teraz stará o trvalo spoľahlivé, vysoko kvalitné sťahovanie rovings alebo termoplastových pások z cievkovnice, až po ich privádzanie k ukladacej hlavici veľmi vysokou rýchlosťou. Riešenie garantuje zachovanie vysokej kvality pri minimálnom použití materiálu a súčasne zvýšenie potenciálu ľahkých konštrukcií vďaka spôsobu konštrukcie zodpovedajúcemu zaťaženiu. Pretože optimálne zloženie vlákien robí konštrukčné diely ľahšími a tým ešte atraktívnejšími. Okrem toho vznikajú nové možnosti v tvarovaní, pretože sa dajú vlákna priamo ukladať trojrozmerne. 
Robot pokladá na konštrukčný diel priamo uhlíkové vlákna veľmi vysokou rýchlosťou a vo vysokej kvalite.

Presnosť a efektivita aj pri vysokých zaťaženiach

Robot KUKA KR 150 R3700 K ultra stojí za dobami pracovného taktu kratšími až o 25 percent, rýchlym zrýchlením, vysokou presnosťou dráhy a energetickou efektivitou aj pri vysokých rozsahoch zaťaženia. Pri vlastnej hmotnosti len 1 215 kilogramov a veľkom dosahu 3 700 milimetrov pri zaťažení 150 kilogramov dosahuje KR 150 R3700 ultra K mimoriadnu presnosť opakovania polohy menej ako 0,06 milimetra. V spoločnosti Compositence sa používa v kombinácii s pojazdným otočným stolom. Riadenie robota sa uskutočňuje prostredníctvom nadriadeného riadenia PLC.

Zvýšenie produktivity sa vypláca

Proces na báze robotov výrazne zvyšuje produktivitu, predovšetkým pri výrobe plošných konštrukčných dielov. Proces v spoločnosti Compositence umožňuje naproti tomu priame pokladanie konštrukčného dielu z uhlíkových vlákien pri veľmi malom odpade. Spoločnosti Compositence sa toto rozhodnutie dávno vyplatilo: Aj nový vývoj termoplastových pások očaril mnohých záujemcov a bolo možné predať ho už viacerým zákazníkom. Okrem toho sa systém prispôsobuje aj alternatívnym vláknitým materiálom ako aj optimalizuje podľa požiadaviek špecifických pre daný konštrukčný diel. 
 

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.