เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ของ KUKA ให้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่บริษัท Gebrüder Schwarz GmbH

บริษัท Gebrüder Schwarz GmbH จากเมือง Rottweil-Neukirch มีพนักงาน 200 คน เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำทางเทคโนโลยีในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในการพัฒนาเครื่องมือ และส่วนประกอบของระบบ


เพื่อมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในสายเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ เทคนิคการวัด ไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เราจึงคอยพัฒนาเทคนิคด้านเครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก ระบบเป่าแห้ง อุปกรณ์ และระบบหุ่นยนต์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และกำหนดให้มีการใช้งานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ในขั้นสูงเท่านั้น ตั้งแต่กุมภาพันธ์ี ปี 2015 ที่ผ่านมา เราได้นำหุ่นยนต์ของ KUKA แบบหกแกนรุ่น KR AGILUS และ KR 16 สองตัว มาใช้งานเพิ่มเติมจากหุ่นยนต์ในโซลูชั่นแบบอัตโนมัติของ KUKA สองชุดที่มีอยู่แล้ว

โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติสำหรับการผลิตพัดลมระบายอากาศ

ได้มีการค้นหาโซลูชั่นแบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตเครื่องระบายอากาศสำหรับ ebm papst ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศและมอเตอร์ในวิศวกรรมด้านอากาศและเครื่องยนต์ เนื่องจากงานสำหรับพอร์ทัลเส้นตรงมีความซับซ้อนมาก จึงมีความเห็นพ้องกับบริษัทผู้ให้บริการรวบรวมระบบ Barth Mechanik GmbH จาก Zimmern ที่จะเลิกพิจารณาทางเลือกอื่นในระหว่างกระบวนการตัดสินใจช่วงแรก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหมดทั้งด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีวิธีการใหม่ในระบบอัตโนมัติ เนื่องจากการผลิตส่วนประกอบการฉีดขึ้นรูปที่เป็นพลาสติกที่ซับซ้อน จำเป็นต้องมีความแม่นยำ การผลิตในปริมาณมาก และเวลารอบงานนั้นมีความสำคัญมากพอกัน ดังนั้นจึงต้องมีการรักษาให้ได้รอบการทำงานที่กำหนดและความแม่นยำในกระบวนการผลิต 

หุ่นยนต์สองตัวของ KUKA ทำงานเป็นทีม

ในการผลิตพัดลมระบายอากาศจะมีการติดตั้งเพลาสี่ตัวที่ KR 16 ซึ่งจะถูกใส่เข้าในเครื่องมือ ในการใส่ชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กมากถึง 1.2 มม. และความยาวเพียง 1.5 ซม. นี้จะต้องมีความแม่นยำอย่างมาก โดยใช้เลเซอร์ในการวัดตำแหน่งที่ถูกต้องก่อน ในตอนท้ายของการฉีดเข้ารูปพลาสติก หุ่นยนต์จะรับเอาเครื่องระบายอากาศที่ฉีดขึ้นรูปเสร็จทั้งสี่เครื่องออกจากเครื่องมือและส่งต่อไปยังสถานีตรวจสอบซึ่งจะมีการใช้กล้องตรวจสอบโดยละเอียด จากนั้นหุ่นยนต์ขนาดเล็กของ KUKA ในซีรีส์ KR AGILUS (KR 6 R900) จะรับเอาชิ้นส่วนประกอบในขั้นสุดท้ายทีละชิ้นจากสถานีตรวจสอบและวางบนถาดบนพาเลท 
หุ่นยนต์ KUKA KR AGILUS จะรับเอาชิ้นส่วนประกอบในขั้นสุดท้ายทีละชิ้นจากสถานีตรวจสอบและวางบนถาดบนพาเลท

มีเพียงหุ่นยนต์เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ได้อย่างน่าเชื่อใจ เนื่องจากมือของคนจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วน จึงไม่อนุญาตให้จับต้อง อีกทั้งยังไม่สามารถจับเพลาขนาดเล็กได้เมื่อใส่ถุงมือ 

ความยืดหยุ่นและความแม่นยำเนื่องจากการซิงก์ระบบหุ่นยนต์

นอกจากคุณภาพของหุ่่นยนต์ KUKA ของบริษัท Gebrüder Schwarz GmbH ที่นำมาใช้งานแล้ว ความทนทานและความพร้อมปฏิบัติงานที่สูงถึง 99.995% ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้อีกด้วย โดยมีสัดส่วนของขอบเขตการทำงาน น้ำหนัก ความเร็ว และปริมาณการใช้พลังงานที่เหมาะสม ความหลากหลายในการใช้งานช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการประสานงานของระบบหุ่นยนต์สองระบบในวงรอบการผลิตที่กำหนดได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ KR 16-2 มีความยืดหยุ่นและความแม่นยำสูงในการรับวัสดุจากเครื่องจักรฉีดขึ้นรูปพลาสติก KR AGILUS 6 R900 จะทำการเชื่อมด้วยความแม่นยำสูงมากที่ความเร็วสูงสุด

การเพิ่มผลผลิตอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงคุณภาพสูงอยู่

โซลูชั่นที่ใช้งานหุ่นยนต์เป็นพื้นฐานช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ยังคงสามารถรักษาระดับของคุณภาพไว้ได้ดังเดิม โซลูชั่นที่พบถือเป็นโปรเจ็คทดลองสำหรับความท้าทายในลักษณะดังกล่าวที่จะมีในอนาคต ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติแบบใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์แบบหกแกนเป็นหลัก และความรู้ความชำนาญจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา บริษัท Gebrüder Schwarz GmbH จะสามารถเติบโตได้ดีขึ้นอีกในระยะกลางถึงยาว 
หุ่นยนต์ KUKA AGILUS (ซ้าย) และ KR 16 (ขวา) ทำงานเป็นทีมอย่างสมบูรณ์แบบ

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่