Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty KUKA umožňujú zvýšenie efektivity pri vstrekovaní plastov v spoločnosti Gebrüder Schwarz GmbH

Spoločnosť Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirch s 200 pracovníkmi patrí k technologickým lídrom v odvetví vstrekovania plastov, vývoja nástrojov a pri systémových komponentoch


Aby bolo možné ponúknuť zákazníkom zo zdravotníckej techniky, automobilového priemyslu, meracej techniky, elektrotechniky a prístrojovej techniky ako aj techniky pre životné prostredie a energetickej techniky optimálne riešenia, moderné vstrekovacie stroje, sušiace zariadenia, periférne zariadenia a robotické systémy sa vždy uvádzajú do technicky najnovšieho stavu a sú obsluhované výlučne skúseným, vysoko kvalifikovaným tímom špecialistov. Od februára 2015 sú – dodatočne k dvom už nasadeným riešeniam automatizácie od spoločnosti KUKA – v nasadení dva šesťosové roboty typu KR AGILUS a KR 16.

Riešenie automatizácie na výrobu ventilátorov

Hľadalo sa riešenie automatizácie pre výrobu ventilátorov pre ebm papst, špecialistu na ventilátory a motory vo vzduchotechnike a hnacej technike. Keďže bola úloha príliš komplexná pre lineárny portál, boli spoločne s integrátorom Barth Mechanik GmbH z Zimmern úvahy ohľadne tejto alternatívy zamietnuté už v skorom štádiu rozhodovania. Aby bolo možné všetky dopyty zákazníka splniť ekonomicky a na vysokej úrovni kvality, vyžadovalo si to úplne nové cesty v automatizácii. Pretože výroba komplexných plastových vstrekovaných komponentov si vyžaduje najvyššiu mieru presnosti, reprodukovateľnosti a doby pracovného taktu v rovnakej miere. Okrem toho musela byť zabezpečená predpísaná doba cyklu a procesná bezpečnosť. 

Dva roboty KUKA pracujú ako tím

K robotovi KR 16 sú na výrobu ventilátorov privedené štyri hriadele, ktoré vloží do nástroja. Vkladanie veľmi malých konštrukčných dielov s priemerom 1,2 mm a dĺžkou 1,5 cm sa musí pritom uskutočniť v správnej polohe, preto laser vopred zmeria presnú polohu. Následne po procese vstrekovania plastu odoberie robot štyri nahotovo vstreknuté ventilátory z nástroja a odovzdá ich na skúšobnú stanicu, kde ich skontroluje kamera. Malý robot zo série KR AGILUS (KR 6 R900) potom vyberie finálne konštrukčné diely jednotlivo zo skúšobnej stanice a položí ich na paletizované koše. 
KUKA KR AGILUS vyberie finálne konštrukčné diely jednotlivo zo skúšobnej stanice a položí ich na paletizované koše.

Tieto procesné kroky dokáže spoľahlivo vykonať len robot. Pretože ľudská ruka by na konštrukčnom diele spôsobila koróziu a nesmie sa ho preto dotknúť. A rukavicami sa tieto veľmi malé hriadele už nedajú uchopiť. 

Flexibilita a presnosť vďaka synchronizovaným robotickým systémom

Roboty KUKA spoločnosti Gebrüder Schwarz GmbH, ktoré sú nasadzované, presviedčajú okrem kvality predovšetkým vďaka svojej robustnosti a vysokej dostupnosti na 99,995 %. Disponujú ideálnym pomerom medzi dosahom, hmotnosťou, rýchlosťou a spotrebou energie. Ich funkčná rozmanitosť ich robí veľmi flexibilnými, čo zjednodušilo synchronizáciu dvoch robotických systémov v predpísanom výrobnom cykle v spoločnosti Gebrüder Schwarz. Zatiaľ čo KR 16-2 presviedča vďaka flexibilite a presnosti pri vyberaní zo vstrekovacieho stroja, KR AGILUS 6 R900 boduje s maximálnou presnosťou pri maximálnej rýchlosti.

Citeľné zvýšenie produktivity pri vysokej kvalite

Pomocou riešenia na báze robotov mohol podnik citeľne zvýšiť produktivitu – pri zachovaní stabilnej, vysokej kvality. Nájdené riešenie slúži okrem toho ako pilotný projekt pre podobné výzvy v budúcnosti. Na novej automatizácii, ktorá je založená na šesťosových robotoch, a na naučenom know-how môže spoločnosť Gebrüder Schwarz GmbH veľmi dobre stavať v stredno- a dlhodobom horizonte. 
Roboty KUKA AGILUS (vľavo) a KR 16 (vpravo) tvoria perfektne navzájom zohratý tím.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.