Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty KUKA umožňujú zvýšenie efektivity pri vstrekovaní plastov v spoločnosti Gebrüder Schwarz GmbH

Spoločnosť Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirch s 200 pracovníkmi patrí k technologickým lídrom v odvetví vstrekovania plastov, vývoja nástrojov a pri systémových komponentoch


Aby bolo možné ponúknuť zákazníkom zo zdravotníckej techniky, automobilového priemyslu, meracej techniky, elektrotechniky a prístrojovej techniky ako aj techniky pre životné prostredie a energetickej techniky optimálne riešenia, moderné vstrekovacie stroje, sušiace zariadenia, periférne zariadenia a robotické systémy sa vždy uvádzajú do technicky najnovšieho stavu a sú obsluhované výlučne skúseným, vysoko kvalifikovaným tímom špecialistov. Od februára 2015 sú – dodatočne k dvom už nasadeným riešeniam automatizácie od spoločnosti KUKA – v nasadení dva šesťosové roboty typu KR AGILUS a KR 16.

Riešenie automatizácie na výrobu ventilátorov

Hľadalo sa riešenie automatizácie pre výrobu ventilátorov pre ebm papst, špecialistu na ventilátory a motory vo vzduchotechnike a hnacej technike. Keďže bola úloha príliš komplexná pre lineárny portál, boli spoločne s integrátorom Barth Mechanik GmbH z Zimmern úvahy ohľadne tejto alternatívy zamietnuté už v skorom štádiu rozhodovania. Aby bolo možné všetky dopyty zákazníka splniť ekonomicky a na vysokej úrovni kvality, vyžadovalo si to úplne nové cesty v automatizácii. Pretože výroba komplexných plastových vstrekovaných komponentov si vyžaduje najvyššiu mieru presnosti, reprodukovateľnosti a doby pracovného taktu v rovnakej miere. Okrem toho musela byť zabezpečená predpísaná doba cyklu a procesná bezpečnosť. 

Dva roboty KUKA pracujú ako tím

K robotovi KR 16 sú na výrobu ventilátorov privedené štyri hriadele, ktoré vloží do nástroja. Vkladanie veľmi malých konštrukčných dielov s priemerom 1,2 mm a dĺžkou 1,5 cm sa musí pritom uskutočniť v správnej polohe, preto laser vopred zmeria presnú polohu. Následne po procese vstrekovania plastu odoberie robot štyri nahotovo vstreknuté ventilátory z nástroja a odovzdá ich na skúšobnú stanicu, kde ich skontroluje kamera. Malý robot zo série KR AGILUS (KR 6 R900) potom vyberie finálne konštrukčné diely jednotlivo zo skúšobnej stanice a položí ich na paletizované koše. 
KUKA KR AGILUS vyberie finálne konštrukčné diely jednotlivo zo skúšobnej stanice a položí ich na paletizované koše.

Tieto procesné kroky dokáže spoľahlivo vykonať len robot. Pretože ľudská ruka by na konštrukčnom diele spôsobila koróziu a nesmie sa ho preto dotknúť. A rukavicami sa tieto veľmi malé hriadele už nedajú uchopiť. 

Flexibilita a presnosť vďaka synchronizovaným robotickým systémom

Roboty KUKA spoločnosti Gebrüder Schwarz GmbH, ktoré sú nasadzované, presviedčajú okrem kvality predovšetkým vďaka svojej robustnosti a vysokej dostupnosti na 99,995 %. Disponujú ideálnym pomerom medzi dosahom, hmotnosťou, rýchlosťou a spotrebou energie. Ich funkčná rozmanitosť ich robí veľmi flexibilnými, čo zjednodušilo synchronizáciu dvoch robotických systémov v predpísanom výrobnom cykle v spoločnosti Gebrüder Schwarz. Zatiaľ čo KR 16-2 presviedča vďaka flexibilite a presnosti pri vyberaní zo vstrekovacieho stroja, KR AGILUS 6 R900 boduje s maximálnou presnosťou pri maximálnej rýchlosti.

Citeľné zvýšenie produktivity pri vysokej kvalite

Pomocou riešenia na báze robotov mohol podnik citeľne zvýšiť produktivitu – pri zachovaní stabilnej, vysokej kvality. Nájdené riešenie slúži okrem toho ako pilotný projekt pre podobné výzvy v budúcnosti. Na novej automatizácii, ktorá je založená na šesťosových robotoch, a na naučenom know-how môže spoločnosť Gebrüder Schwarz GmbH veľmi dobre stavať v stredno- a dlhodobom horizonte. 
Roboty KUKA AGILUS (vľavo) a KR 16 (vpravo) tvoria perfektne navzájom zohratý tím.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.

Používame súbory cookies

Na tejto internetovej stránke sa používajú súbory cookie (viac o tejto téme), aby vám mohli byť aj online ponúknuté tie najlepšie služby. Ak budete pokračovať v návšteve našej internetovej stránky, tak budú použité len technicky potrebné súbory cookie. Ak kliknete na „OK a objaviť svet KUKA“, tak navyše vyjadríte súhlas s používaním marketingových súborov cookie. Kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ môžete zvoliť, ktoré súbory cookie budú použité.

Nastavenia súborov cookies