เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KR 30-L16 เชื่อมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ Horsch

การใช้งานหุ่นยนต์เชื่อมสองชุดของ KUKA ช่วยย่นระยะเวลาการผลิตของ Horsch ให้สั้นลงครึ่งหนึ่ง


ตั้งแต่ปี 1988 บริษัท SMT Systemtechnik GmbH ซึ่งตั้งอยู่ใน Syke ของเขตโลเวอร์แซกโซนี ได้พัฒนาระบบสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ เครื่องจักรพิเศษ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมเครื่องยนต์ โดยบริษัทที่มีพนักงาน 16 คนแห่งนี้ ได้เน้นการทำงานให้ตลาดที่เติบโตในการใช้งานหุ่นยนต์ตามทิศทางกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น การเชื่อม การตัด การจัดวางบนพัลเลตหรือการจัดการ ตลอดมา

ระบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ของกระบวนการเชื่อม

เนื่องจากมีความต้องการสูง บริษัท Horsch Maschinen GmbH ที่ตั้งอยู่ในเมืองชวานดอร์ฟ จึงหันไปใช้เทคโนโลยีระบบ SMT เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้นในกระบวนการเชื่อม Horsch มองหาโซลูชั่นสำหรับการเชื่อมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จะสามารถทำการยืดเหยียดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และมีการเข้าถึงได้โดยที่กระบวนการเชื่อมทั้งหมดสามารถดำเนินการด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้มีการเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น และมีการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการ

สถานีการทำงานสองแห่งที่ใช้หุ่นยนต์ KUKA

ระบบการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์แสดงให้เห็นถึงสถานีการทำงานสองแห่งที่ใช้ระบบหุ่นยนต์ติดตั้งอยู่กับโครงขาหยั่งรูปตัว C ทั้งสองระบบเคลื่อนที่ได้บนอยู่กลไกตัวนำที่พื้นและประกอบด้วยอุปกรณ์จัดวางตำแหน่งการยกหมุนแกว่งสองตัว เส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับการขึง ความสูงในการขึงและความยาวเท่ากับ 5 เมตร นอกจากนั้น ยังสามารถรองรับน้ำหนักของส่วนประกอบได้สูงสุดถึง 4,500 กก. มีการดำเนินการการปรับเทียบจากจุดกึ่งกลางเพื่อจะรับประกันคุณภาพในการใช้งานให้คงที่ (เรียกสั้น ๆ ว่า การปรับเทียบ TCP) โดยอัตโนมัติ

พื้นที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มโอกาสในการผลิตเพิ่ม

หุ่นยนต์ KUKA KR 30-L16 สองชุดที่เหมาะสำหรับน้ำหนักบรรทุกขนาดกลาง จะถูกนำมาใช้งาน ด้วยระยะการยืดถึง 3,102 มม. และความแม่นยำในการวางตำแหน่งที่ 0.07 มม. หุ่นยนต์ทั้งสองจึงมีเงื่อนไขเหมาะเป็นเพิเศษที่จะดำเนินงานเชื่่อมอย่างแม่นยำ เนื่องจากมีแขนพับงอหรือแขนแกว่งที่ยาว หุ่นยนต์จึงมีพื้นที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการผลิตเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า
หุ่นยนต์ KUKA KR 30-L16 ทั้งสองชุดได้ัรับการติดตั้งแบบแขวนจึงมีระยะการยืดและความแม่นยำที่เชื่อถือได้

ระยะเวลาในการผลิตลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

การใช้โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์นี้ช่วยให้มีความก้าวหน้าในการเพิ่มผลผลิต คือ ช่วยลดรอบเวลาการผลิตทั้งในการเชื่อมและการจัดการลงได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าและผู้เชื่อมต่อระบบต่างมั่นใจในโซลูชั่นที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์และยังพิจารณานำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ อีกด้วย

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่