เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare

หุ่นยนต์ของ KUKA ช่วยให้การประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ด้วยระบบเอ็กซเรย์แขนโค้งรูปตัวซี

ความยืดหยุ่นแบบใหม่ในการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือด


ปัจจุบัน มีการใช้ระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัด การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาบำบัด ระบบหุ่นยนต์เป็นที่ไว้วางใจเนื่องจากมีความแม่นยำ ความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือสูงคงที่ ระบบการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ARTIS pheno ของ Siemens Healthineers สายสวนหลอดเลือดถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีวิธีการบำบัดรักษากว้างหลายแบบสำหรับการทำหัตถการที่ใช้สายสวนทางหลอดเลือดและในสภาพแวดล้อมใหม่ของห้องผ่าตัดไฮบริด

เทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์และสารทึบรังสีช่วยทำให้มองเห็นหลอดเลือดสำหรับการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือด ภาพโดยรอบนี้จะช่วยให้สามารถทำการบำบัดโรคที่มีลักษณะเด่นที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแคบลง (การอุดตัน) ของระบบหลอดเลือดที่ต้องการเข้าสู่ระบบหลอดเลือดน้อยที่สุดตั้งแต่การเปลี่ยนหลอดเลือด - โรคโพรงกระูดูกสันหลังตีบเแคบทั่ว ๆ ไป, ภาวะหลอดเลือดดำผิดปกติ - ไปจนถึงการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จะต้องมีการเลือกปิดหลอดเลือด โดยที่่จะมีการแสดงให้เห็นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงมะเร็งนั้น

วิธีการบำบัดดังล่าวจะช่วยให้สามารถรักษาผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัดขนาดเล็กและการให้ยาชาจะทำให้เกิดอาการชาเฉพาะส่วน แทนที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบเปิดที่มีความเสี่ยง - ไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายตามมา มีการสร้างภาพทางการแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาและการควบคุมแบบปิดในการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงในห้องผ่าตัดแบบไฮบริด ซึ่งจะเป็นการรับประกันการผ่าตัดว่าการบำบัดสำเร็จแล้วและอาจจะหลีกเลี่ยงการแก้ไขภายหลังและการผ่าตัดซ้ำ

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ช่วยให้ทำการวางแผนได้ยืดหยุ่น

สามารถใช้งานARTIS pheno - ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของหุ่นยนต์ ซึ่งช่วยให้แกนหมุนหกตัวขยับได้ เนื่องจากมีการวางแผนได้ยืดหยุ่น แม้ในสถานการณ์ทางคลีนิคที่ซับซ้อนก็ตาม หุ่นยนต์ ARTIS pheno ช่วยให้แพทย์ผู้รักษาจัดวางตำแหน่งโค้งรูปตัวซีได้อย่างอิสระยืดหยุ่นรอบตัวผู้ป่วย โค้งรูปตัวซีใช้เป็นพาหนะสำหรับแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์และฉากรับภาพรังสีแบบดิจิตอลชนิดแบนราบสำหรับการสร้างภาพ

 
หุ่นยนต์ ARTIS pheno ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ KUKA ทำการวางแผนได้ยืดหยุ่นอย่างดีเยี่ยม

ความแม่นยำและความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น

การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับระบบการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดยังถือว่าใหม่มากในเทคโนโลยีทางการแพทย์เมื่อปี 2008 เนื่องจากระบบมีความยืดหยุ่น จึงสามารถจัดวางตำแหน่งผู้ป่วยตามความเหมาะสมได้บนโต๊ะที่ใช้สำหรับการบำบัดรักษา สำหรับระบบโค้งรูปตัวซีแบบดั้งเดิม โต๊ะเอียงแสดงให้เห็นถึงความท้าทายเนื่องจากไม่สามารถเลื่อนจุดหมุนของโค้งรูปตัวซีได้ในทั้ง 3 มิติ การใช้งานหุ่นยนต์จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดนี้ได้ สามารถทำการปรับโต๊ะให้เหมาะกับการเอียงและความสูงได้จนรองรับผู้ป่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้และอายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์จึงเข้าถึงพื้นที่ส่วนที่ทำการผ่าตัดได้พร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อดีเป็นพิเศษสำหรับการทำหัตถการที่ใช้สายสวนทางหลอดเลือดที่ใช้เวลานานขึ้น ซึ่งศัลยแพทย์จะต้องสวมผ้ากันเปื้อนตะกั๋วที่หนัก เนื่องจากศัลยแพทย์มีสมาธิสูงในการทำงานโดยไม่ต้องออกแรงจนเหนื่อย  

ระบบจะสร้างภาพประกอบสามมิติที่มีคุณภาพสูงของผู้ป่วย

หุ่นยนต์ ARTIS pheno จะช่วยทำให้ความต้องการใช้งานห้องผ่าตัดสมบูรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งยังเป็นเอกลักษณ์ในตลาด ความยืดหยุ่นของหุ่นยนต์จะไม่รบกวนโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนของห้องผ่าตัด หุ่นยนต์ของ KUKA จะแกว่งเข้าไปในพื้นที่การผ่าตัด โดยไม่ต้องเก็บสายไฟและสายยางที่พื้นและทำการสร้างภาพสามมิติคุณภาพสูงเหมือนกับการสร้างภาพแบบตัดเป็นส่วน ๆ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CT) ซึ่งจะมีการบันทึกสรีระร่างกายของมนุษย์ได้มากขึ้นกว่าตอนที่ใช้ระบบการตรวจเอ็กซเรย์หลอดเลือดมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งหมด ความรู้นี้ช่วยให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ได้ทันทีหรือดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นกับทีมงาน และไม่ต้องทำการผ่าติดใหม่

ส่วนประกอบหุ่นยนต์คล้อยตามข้อกำหนดระดับสุขอนามัยสูงสุด

ในพื้นที่ที่ต้องการระดับสุขอนามัยสูงสุด การสร้างภาพทางการแพทย์สำหรับการบำบัด จากระบบหุ่นยนต์ไม่ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของอากาศเชิงปริมาตรเกี่ยวกับผู้ป่่วยเนื่องจากส่วนประกอบที่ติดตั้งบนเพดานไม่ทำลายกระแสอากาศปราศจากเชื้อโรคเหนือผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาลหลายแห่ง การยึดถือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัยอย่างเข้มงวดตลอดห่วงโซ่การบำบัดรักษา คือมาตรการสำคัญที่สุดในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัด หุ่นยนต์ ARTIS pheno ที่รวมหุ่นยนต์ของ KUKA ไว้ในตัว จะรองรับข้อกำหนดความต้องการสำคัญข้อนี้ได้ไม่เหมือนระบบโค้งรูปตัวซีรูปแบบอื่นในตลาดการสร้างภาพในการผ่าตัดและแบบดั้งเดิม

Artis pheno with KUKA robots at Siemens Healthcare
ARTIS pheno ช่วยให้แพทย์ผู้รักษาจัดวางตำแหน่งโค้งรูปตัวซีได้อย่างยืดหยุ่นรอบตัวผู้ป่วย

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่