Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty KUKA umožňujú nové aplikácie s röntgenovými systémami s C-oblúkom

Nová flexibilita v angiografii.


Robotické systémy v medicíne sa v súčasnosti používajú na podporu lekárov pri operáciách, v diagnostike alebo terapii. Presviedčajú predovšetkým vďaka trvalo vysokej presnosti, flexibilite a spoľahlivosti. Pri komplexných intervenciách na báze katétrov a v novom prostredí hybridnej operačnej sály sa angiografický systém na báze robotov Artis zeego od spoločnosti Siemens Healthcare považuje za state-of-the-art so širokým spektrom metód ošetrenia.

Pomocou röntgenovej technológie a kontrastných látok sa pri angiografii zviditeľňujú krvné cievy. Táto tvorba obrazu umožňuje minimálne invazívne terapie zmien krvných ciev – typicky chorobné zúženia (stenózy), deformácie ciev – až po ošetrovanie rakovinových ochorení, pri ktorých sa znázornia a potom selektívne uzatvoria krvné cievy zásobujúce nádor. Tieto metódy ošetrovania umožňujú lieči pacienta len s malými zárezmi a pri lokálnej anestéze namiesto toho, aby bol vystavený otvorenej operácii s príslušnými rizikami – nehovoriac o nákladoch, ktoré sú s tým spojené. Pri vysoko komplexných operáciách v hybridnom OP sa táto tvorba obrazu nasadzuje na terapiu a výstupnú kontrolu. Tak môže chirurg zistiť, či bolo ošetrenie úspešné, a je možné zabrániť možným neskorším korekciám a opätovným operáciám.

Robotické komponenty umožňujú flexibilnú manévrovateľnosť

Artis zeego – ktorý technicky pozostáva z robotického komponentu od KUKA, ktorého šesť rotačných osí umožňujú pohyblivosť, môže byť vďaka flexibilnej manévrovateľnosti nasadený aj pri komplexných klinických situáciách. Pomocou Artis zeego môže vyšetrujúci lekár voľne a flexibilne okolo pacienta umiestňovať takzvaný C-oblúk. C-oblúk slúži ako nosič pre röntgenový zdroj a plochý detektor na tvorbu obrazu.

 
Artis zeego, pozostávajúci z komponentov KUKA, očarí svojou flexibilnou manévrovateľnsťou.

Nárast presnosti a flexibility

Nasadenie robotickej techniky pri angiografických systémoch bolo v roku 2008 ešte úplnou novinkou v zdravotníckej technike. Vďaka flexibilite systému môže byť pacient na vyšetrovacom stole optimálne polohovaný. Naklápanie stola predstavuje pre bežné systémy s C-oblúkom výzvu, pretože sa bod otáčania C-oblúka nedá presúvať vo všetkých 3 rozmeroch. Vďaka nasadeniu robota sa toto obmedzenie eliminuje. Stôl sa tak môže prispôsobiť naklopením alebo výškovo, aby pacienta podporoval v jeho hemodynamických funkciách a aby mal vyšetrujúci lekár resp. chirurg súčasne optimálny prístup na operačné pole. Toto je veľkou výhodou obzvlášť pri zdĺhavých zásahoch, pri ktorých chirurg musí nosiť ťažkú olovenú zásteru, pretože tak môže pracovať bez únavy a pri najvyššej koncentrácii.  

Systém vytvorí kvalitné trojrozmerné zobrazenie pacienta

Požiadavky operačnej sály sa stanú vďaka Artis zeego optimálnymi – a doteraz na trhu jedinečne – splnené. Vďaka robotickej flexibilite nie je komplexná infraštruktúra operačnej sály narušená. Robot KUKA sa vychyľuje – bez toho, aby sa museli spratávať káble a hadice na podlahe – do operačného poľa a poskytne kvalitné trojrozmerné zobrazenie pacienta podobné počítačovej tomografii (CT), ktoré zachytí viac z ľudskej anatómie, ako bolo doteraz možné so všetkými ostatnými štandardnými angiografickými systémami. Tento poznatok umožňuje ihneď reagovať na vzniknuté situácie alebo vykonať korekcie – to dá tímu flexibilitu a ušetrí ho od opätovnej operácie.

Robotický komponent sa zaraďuje do najvyššej hygienickej triedy

V priestoroch s najvyššou hygienickou triedou je tvorba obrazu možná až pomocou robotického systému, pretože tu sterilný výtlakový prúd vzduchu nad pacientom nie je ohrozený komponentami namontovanými na strope. Pre mnohé nemocnice je úzkostlivé dodržiavanie hygienických predpisov v celom reťazci vyšetrenia najdôležitejším opatrením proti pooperačným komplikáciám. Artis zeego s integrovaným robotom KUKA podporuje túto dôležitú požiadavku ako žiadny iný systém s C-oblúkom na trhu tvorby obrazu pre chirurgické a intervenčné účely.

Pomocou Artis zeego môže vyšetrujúci lekár flexibilne okolo pacienta umiestňovať C-oblúk.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.