เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

หุ่นยนต์ KR 500 ของ KUKA ในการแปรรูปโลหะ

หุ่นยนต์รุ่น KR 500 FORTEC สองชุดของ KUKA ปฏิบัติงานในการแปรรูปโลหะให้กับผู้รับเหมารายย่อย IDS Casting Service GmbH ในแต่ละเซลล์หุ่นยนต์ ที่นั่น หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากจะทำหน้าที่ในการเก็บรายละเอียดงานตัวเรือนกังหันสำหรับเครื่องอัดอากาศไอเสีย


KR 500 เผชิญกับสภาวะอันไม่พึงประสงค์ในการแปรรูปโลหะ

ใน อุตสาหกรรมโลหะ หุ่นยนต์ต้องเผชิญกับสภาวะอันไม่พึงประสงค์ เช่น ประกายไฟหรือความร้อน อีกทั้งยังต้องสามารถดำเนินภารกิจในการขจัดเศษผงและการลบคมได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้อีกด้วย ดังนั้นหุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมาก KR 500 FORTECจึงถูกผสานรวมไว้ในการดำเนินงานหล่อโหละสำหรับการแปรรูปโลหะที่ IDS Casting Service GmbH ซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อป้องกันสายเคเบิล

หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากจะควบคุมการเก็บรายละเอียดงานของส่วนประกอบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

ภารกิจของหุ่นยนต์ KR 500 FORTEC ทั้งสองชุดคือการดำเนินการเก็บรายละเอียดงานของชิ้นส่วนประกอบโลหะให้เรียบร้อย หุ่นยนต์จะใช้เครื่องมือเลื่อยและเครื่องมือกัดขึ้นรูปเพื่อกำจัดส่วนเกินที่ยื่นออกของชิ้นส่วนจากการหล่อและมอบพื้นผิวสัมผัสที่เคลือบเรียบร้อยให้ตัวเรือนกังหันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบต่าง ๆ จึงถูกใส่เข้าไปในอุปกรณ์ขึงเพื่อจุดประสงค์นี้ ใน การลบคม หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากจะลบขอบที่แหลมคมออก นอกจากนั้น หุ่นยนต์ยังแก้ไขเส้นรอบนอกโดยการทำให้ขอบโค้งมน เนื่องจากส่วนประกอบทำมาจากเหล็กสแตนเลส จึงมีการนำเครื่องตัดรุ่นพิเศษ KR 500 สำหรับการแปรรูปโลหะมาใช้ที่มือจับ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการดัดแปลงส่วนประกอบที่ทนทานได้

KR 500 FORTEC จะควบคุมการเก็บรายละเอียดงานของส่วนประกอบต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

KR 500 FORTEC สร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปโลหะ

การผสานรวม KR 500 FORTEC เพื่อการแปรรูปโลหะมีข้อดีหลายข้อ ในแง่หนึ่ง หุ่นยนต์แบ่งเบาภารกิจที่สร้างความลำบากทางร่างกายให้พนักงาน ในอีกแง่หนึ่ง หุ่นยนต์ก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรับประกันคุณภาพที่สูงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นหุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากยังมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้หุ่นยนต์จึงสามารถทำการเปลี่ยนเครื่องมือโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการแปรรูปส่วนประกอบที่แตกต่างกันและดำเนินภารกิจที่หลากหลายได้
การแปรรูปโลหะมอบความท้าทายสูงให้หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมาก KR 500

จึงควรขยายการทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้หุ่นยนต์ออกไปให้แพร่หลาย

หุ่นยนต์ KR 500 FORTEC ทั้งสองชุดของ KUKA ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ IDS Casting Service GmbH มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 แล้ว บริษัทพึงพอใจกับการเก็บรายละเอียดชิ้นงานด้วยระบบอัตโนมัติเป็นอย่างมากในเรื่องคุณภาพ ความแม่นยำในการทำงานซ้ำ รวมถึงการเพิ่มผลผลิต

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่