Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA KR 500 v obrábaní kovov

Dva roboty KUKA typu KR 500 FORTEC sa používajú pri spracovaní kovov u spoločnosti IDS Casting Service GmbH, pričom každý pracuje v samostatnej robotickej jednotke. Roboty pre veľké zaťaženia tam prevezmú dokončovacie obrábanie telies turbíny pre turbodúchladá.


KR 500 napriek nepriaznivým podmienkam v obrábaní kovov

V kovospracujúcom priemysle sú roboty vystavené nepriaznivých podmienkam, ako odlietajúce iskry alebo horúčava. Napriek tomu musia presne a spoľahlivo vykonávať úlohy trieskového obrábania a odhrotovania. Pre obrábanie kovov u spoločnosti IDS Casting Service GmbHpreto roboty pre veľké zaťaženia KR 500 FORTEC integrované vo vyhotovení Foundry. To znamená, že sú vybavené špeciálnymi zariadeniami, napr. na ochranu káblov.

Robot pre veľké zaťaženia automatizuje dokončovacie obrábanie konštrukčných dielov

Úloha obidvoch robotov KR 500 FORTEC spočíva v kompletizácii dokončovacieho obrábania kovových konštrukčných dielov. Rezacími a frézovacími nástrojmi odstránia presahy z odliatkov a zavŕšia tým opracovanie telies turbín pre automobilový priemysel. Konštrukčné diely sa pritom vložia do upínacieho zariadenia. Pri odhrotovaní roboty pre ťažké zaťaženia odstraňujú ostré hrany. Okrem toho roboty opracujú obrysy zaoblením hrán. Vzhľadom k tomu, že konštrukčné diely sú z ušľachtilej ocele, na chápadlách robotov KR 500 sa používajú špeciálne diamantové nástroje pre obrábanie kovov, ktoré umožňujú opracovanie robustných konštrukčných dielov.

KR 500 FORTEC automatizuje dokončovacie obrábanie konštrukčných dielov.

KR 500 FORTEC ponúka pridanú hodnotu v obrábaní kovov

Integrácia robota KR 500 FORTEC pre obrábanie kovov poskytuje celý rad výhod. Na jednej strane oslobodzuje robotníkov od fyzicky náročných úloh. Na druhej strane pracuje veľmi účinne, čím zvyšuje produktivitu a zabezpečuje konštante vysokú kvalitu. Robot pre ťažké zaťaženia naviac vykazuje veľkú flexibilitu. Tak môže autonómne vykonávať výmenu nástroja, pomocou ktorého je možné vykonávať opracovanie rôznych konštrukčných dielov a vykonávať rôzne úlohy.
Obrábanie kovov kladie vysoké požiadavky na robot KR 500 pre veľké zaťaženia.

Robotická automatizácia má byť rozšírená

Od apríla 2017 pracujú obidva roboty KUKA KR 500 FORTEC v spoločnosti IDS Casting Service GmbH. Spoločnosť je s automatizovaným dokončovacím obrábaním z hľadiska kvality, presnosti opakovania, ako aj produktivity veľmi spokojná.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.