Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA KR FORTEC spája štyri obrábacie centrá u výrobcu strojov MERZ

Perfektné prepojenie s optimálnym vyťažením.


Stredne veľké podniky tvoria kostru nemeckého hospodárstva. Mnoho malých a stredných podnikov sú tradičné prevádzky a lídri na svetovom trhu. Takýto „Hidden Champion“ je výrobca strojov MERZ zo švábskeho Hechingenu. Podnik založený v roku 1900 sa špecializoval na výrobu jednovalcových okrúhlych pletacích strojov s malými menovitými priemermi. Podnik je celosvetovým lídrom v produkcii okrúhlych pletacích automatov na výrobu zdravotných pančúch a kompresných artiklov.

Aby bola spoločnosť MERZ aj v budúcnosti konkurencieschopná, rozhodla sa automatizovať štyri obrábacie centrá vo výrobe. Cieľ: zvýšiť kvalitu, flexibilitu a produktivitu, minimalizovať doby výpadkov a skrátiť dodacie lehoty. Podarilo sa to vďaka robotu KUKA typu KR 500 R2830 F (Foundry) z konštrukčného radu KR FORTEC. Od roku 2015 prepája štyri nakladacie centrá, plní a vyprázdňuje prípravné miesta a stará sa o optimálne vyťaženie nástrojárskych obrábacích strojov. 

Automatizácia aj malých výrobných množstiev v trojzmennej prevádzke

Prestavbou výrobného procesu na automatizované riešenie poveril výrobca strojov MERZ integrátorov SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH a wbt automation GmbH & Co. KG. Jadrová kompetencia spoločnosti SOFLEX z Rottenburgu založenej v roku 1984 spočíva v realizácii riadiacich systémov pre flexibilné výrobné zariadenia so strednými počtami kusov až po dávku 1 a veľkú rozmanitosť dielov.

Zo skúseností a know-how spoločnosti SOFLEX profitujú zákazníci z odvetví ako strojárstvo, energetika, plastový a optický priemysel ako aj výroba automobilov a lietadiel. Spoločnosť wbt automation GmbH & Co. KG bola založená v roku 2014 v Spaichingene a podporuje zákazníkov zo strojárskeho a nástrojárskeho odvetvia, chirurgickej a zdravotníckej techniky alebo z automobilového a dodávateľského odvetvia od výroby cez produkciu a montáž až po kontrolnú techniku. 

Automatizácia štyroch obrábacích centier DMG – nástrojárskych obrábacích strojov od výrobcu DMG MORI – by mala napriek malým dávkam zabezpečiť prevádzku 24 h/7 dní v týždni. Okrem toho bola požadovaná užívateľsky priateľská integrácia automatizovaného zariadenia do prostredia IT spoločnosti MERZ a boli predpísané požiadavky na ergonómiu na prípravných staniciach. Spoločnosti SOFLEX a wbt automation sa rozhodli pre riešenie na báze robotov. 

 

Roboty ponúkajú najväčšiu možnú flexibilitu pre manipuláciu so strojovými paletami a paletami so surovým materiálom o rozličnej veľkosti a hmotnosti

Joachim Burkert, konateľ spoločnosti wbt automation
KR FORTEC na jednom zo štyroch výrobných zariadení.

Pre tieto požiadavky má KUKA v portfóliu vhodného robota: KR 500 R2830 F zo série KR FORTEC pre veľké zaťaženia. Pre maximálne veľký pracovný priestor je v aplikácii skombinovaný s lineárnou jednotkou KUKA. 

Ako príklad pre automatizáciu v spoločnosti MERZ slúžil referenčný projekt spoločnosti SOFLEX: výrobný systém, ktorý pripravuje na ďalšie spracovanie strojové palety a uskladnený surový materiál. V strede zariadenia stojí KR 500 R2830 F. Ten sa pohybuje na 18 metrov dlhej lineárnej jednotke KL 1500-3, aby mohol obsluhovať štyri vedľa seba stojace výrobné zariadenia. Úloha robota: nakladanie a vykladanie prípravných miest, na ktorých sa pripravujú strojové palety s príslušnými obrobkami/surovým materiálom.

Pritom preberá rozhodujúcu rolu vo výrobnom procese a predstavuje spojovací člen medzi výrobnými centrami. Preberá automatickú prepravu strojových paliet a paliet so surovým materiálom medzi prípravnými miestami, skladovými priestormi a obrábacími strojmi. Vďaka tomu štyri obrábacie centrá pracujú plnoautomaticky a nepretržite. Okrem toho bol do firemnej IT siete integrovaný riadiaci systém SOFLEX.

„Spoločnosť MERZ si želala napojenie automatizovaného zariadenia na vnútropodnikové informačné toky, aby bola zabezpečená automatická príprava NC dát a údajov o nástrojoch pre stroje. To je podstatnou súčasťou, aby sa zabránilo zbytočným prestojom a aby sa dosiahla maximálna produktivita“, zdôraznil Franz Klaiber, konateľ spoločnosti SOFLEX.

Robustný posol medzi obrábacími centrami

KUKA KR 500 R2830 F zo série pre veľké zaťaženia KR FORTEC ponúka pri zaťažení do 500 kg dosah viac ako 2,8 metra – výnimočne veľký pracovný priestor so značnou dĺžkou referenčných ťažiskových vzdialeností. Kompaktná konštrukcia série KR FORTEC bez rušivých obrysov a štíhlejší vzhľad umožňuje nasadenie v úzkych jednotkách, ale aj úplne nové koncepty jednotiek.


V špeciálnom vyhotovení Foundry je vhodný pre zariadenia s vysokým stupňom znečistenia a vysokými teplotami. Špeciálna ruka robota F-Hand ako aj celý robot sa vyznačuje viacvrstvovým lakovaním Foundry s veľmi dobrou konečnou tvrdosťou, rázovou húževnatosťou a oderuvdzornosťou. Lakovanie je chemicky odolné voči zriedeným kyselinám a lúhom a krátkodobo odolné voči teplote. Pritom sú všetky roboty série KR FORTEC – ako je to v prípade MERZ – optimalizované aj pre nasadenie na lineárnych jednotkách.

Lineárna jednotka KL 1500-3 je koncipovaná špeciálne pre vysoké zaťaženia. Translačná pohybová jednotka značne zväčšuje pracovný priestor robota. Obzvlášť vhodná je jazdná os pre pohyb obrobkov alebo nástrojov v rámci pracovnej oblasti robota, napr. pre osádzanie viacerých strojov.

So špeciálnou Foundry Hand je KR FORTEC obzvlášť odolný.

Ciele dosiahnuté, úspechy rýchlejšie viditeľné

Dobrá spolupráca medzi oboma integrátormi bola smerodajná a rozhodujúca pre rýchle a úspešné vyhotovenie zariadenia. „Spolu so spoločnosťou SOFLEX sme včas presne definovali spoločné rozhrania a jednotlivé pracovné oblasti. Okrem toho sme softvér a systém robota pred uvedením do prevádzky výdatne testovali“, bilancuje Burkert. Už po krátkej dobe zapracovania boli pracovníci firmy MERZ najlepšie oboznámení so zaobchádzaním s robotom. Pomocou dotykového panela môžete dnes priamo udeľovať všetky potrebné príkazy a úlohy bez špeciálnych poznatkov o robotoch.

Boli dosiahnuté všetky vopred formulované ciele. Dodatočne k tomu sme značne zvýšili hodnotu nášho servisu vďaka skráteným dodacím lehotám a lepším dodržiavaním termínov. V neposlednom rade prispieva riešenie na báze robotov k lepšiemu využitiu strojov, zvýšeniu kvality a zlepšeniu interných procesov.

Siegfried Carl Keck, konateľ spoločnosti MERZ Maschinenbau GmbH

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.