Konumunuzu seçin:

Ülke

Torna makineleri ve KUKA robotu, KUKA robotu için parça işlemi yapmaktadır

Torna makinesi otomasyonu için robot tabanlı KUKA sistem tekniği; diğer işlemlerin yanı sıra makine yükleme ve boşaltma işlemi için ve Endüstri 4.0 öğelerinin desteğiyle: KUKA'daki parça talaş işlemine bir bakış atarak, gelecekteki üretimin nasıl olacağını görebilirsiniz.


Cloud bağlantılı torna makinesi otomasyonu

Augsburg'ta bulunan KUKA arazisindeki 10 numaralı üretim hangarı ilk bakışta Alman ve uluslararası makine yapımcıları için tipik bir üretim ortamı izlenimi vermektedir. Fakat ilk bakışta görülmeyen şudur: On bir KUKA robotunun farklı üreticilere ait standart torna makineleriyle el ele çalıştığı yedi hücrenin her biri bir Cloud'a bağlıdır ve çeşitli Endüstri 4.0 fonksiyonlarına sahiptir.

Torna makinesi otomasyonu: Yükleme ve boşaltma işlemlerini KUKA robotu hallediyor.

Makinelerin otomatik olarak yüklenmesi ve boşaltılması sonucunda artan verim

"Bu hangardaki robotlar, robotlarımızın üretimi için ihtiyacımız olan çeşitli parçalar üzerinde çalışıyor." diye özetliyor Otomasyon ve Robotik bölümü yöneticisi Rainer Eder-Spendier. Robotlar temel çerçeveleri, karuselleri ve kanatları germekte ve işlemektedir. Parçalar hemen yandaki robot montajında birleştirilmektedir. Robotlar torna tezgahının yüklenme ve boşaltma işlemini devraldığı için, üretim az sayıda çalışanla yapılabilmekte ve hatta belirli bir süre için insansız da gerçekleştirilebilmektedir.

Bunun için hücrelerde döner tabla veya besleme bandı gibi besleme üniteleri bulunmaktadır ve bunlara çalışanlar tarafından parçalar tedarik edilmektedir. Özellikle robotların talaş işlemlerini ve yan işlemleri yapması ve bunun sonucunda tamamlayıcı katma değer sağlaması sonucunda üretkenlik artmaktadır. "Parçalarda çapak alımı, robotların çoğu hücrede üstlendiği bir görevdir." diye örnek veriyor Rainer Eder-Spendier.

Burkhardt+Weber makinelerinin yükleme işlemi KUKA robotları tarafından yapılmaktadır.

Çeşitli torna makineleri ve robotlar el ele işlem yapmakta ve çalışmaktadır 

Örneğin bir hücrede Grob üreticisine ait üç torna makinesi bulunmaktadır. İşlenecek parça, çalışan tarafından bir germe düzeneğine yerleştirilmekte ve palet ile düzenekle birlikte hücreye yönlendirilmektedir. Burada KR 600 R2830 model bir KR FORTEC tekli aşamaları birleştirmektedir. Robot üç makineyi bir lineer birim üzerinden sürmekte ve metal parçaları torna makinesinden alarak, son işlemlerinin yapıldığı ardıl işlem hücresine taşıma görevini de üstlenmektedir. Ardından hazır parçaları çalışanların bulunduğu yere geri taşır. KUKA.SafeOperation'un kullanılması sayesinde maksimum hızlanma ve parça değişiminde kısa döngü süreleri mümkün kılınmaktadır. 

Makineden ardıl işlem hücresine malzeme transferi KUKA robotları tarafından yapılmaktadır.

Robot makinelerin yüklenme ve boşaltılma işlemini üstlenmektedir

Başka bir hücrede bulunan KR 500 L480-3 MT model bir KR FORTEC, Heller marka iki makinenin yüklenme ve boşaltma işlemini yapmaktadır . Bunun için robot bir lineer birime kurulmuştur. Dört besleme istasyonu ham malzemeyi teslim etmektedir. Makinedeki işlem tamamlandıktan sonra robot parçayı almakta ve işlem yerinde çapak alma işlemini yapmaktadır. Son olarak bir döner tezgah üzerine bırakır.

Robot, makinedeki işlemden sonra parçanın talaş ve çapak alma işlemini yapmaktadır.

Burkhardt + Weber marka bir makine de KR 500 model bir KR FORTEC tarafından yüklenmekte ve boşaltılmaktadır. Makine bir çift palet değiştirici ile donatılmıştır: Bir palette kanatlar, diğerinde ise karusel için bir germe donanımı mevcuttur. Robot paletlerden birine bir parça yüklerken, makine eşzamanlı olarak diğer palette gerilmiş olan parçayı işleme almaktadır.

Torna makinelerinin otomasyonu ve ağ bağlantısının avantajları

Robot ve makineler, bir Smart Watch'a benzer şekilde karışık bir demek veri toplamakta ve bunları Cloud'a aktarmaktadır. KUKA robotun kaydettiği veriler örneğin KUKA Connect üzerinden işlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir. Böylelikle veriler her zaman göz önünde tutulabilmekte ve yürürlükteki üretim prosesi üzerinde tam kontrol sağlanabilmektedir.

 

"Hatalı bildirimler olması durumunda bir tür Wikipedia olan KUKA Xpert'e başvurabiliyoruz. Bu platformda uzun yıllardır servis teknisyenlerimiz tarafından oluşturulan yüz binlerce uygun çözüm önerileri bulunmaktadır. Ayrıca kurulan teknik ve sanal gölge sayesinde sonrasında her proses adımını tekrar takip edebilmekteyiz. Bu işlem, uçaklardaki kara kutuya benzer şekilde yapılmaktadır. Yazılım sayesinde üretim prosesindeki düzensizlikleri de bir EKG'ye benzer şekilde görebilmekteyiz." diyerek özetliyor ağın avantajlarını Rainer Eder-Spendier.

Robot ve makineler çok sayıda veri toplamakta ve bunları Cloud'a aktarmaktadır.

Otomasyon sayesinde çalışanların iş yükü önemli ölçüde azalmaktadır çünkü çoğu durumda torna makinelerinin ağır parçalarla manuel yükleme ve boşaltma işi artık manuel yapılmamaktadır.

Rainer Eder-Spendier, Otomasyon ve Robotik yöneticisi

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.