Vyberte si svoje miesto:

Štát

Obrábacie stroje a roboty KUKA vykonávajú trieskové obrábanie konštrukčných dielov pre roboty KUKA

Systémová technika KUKA na báze robotov pre automatizáciu obrábacích strojov – okrem iného pri nakladaní a vykladaní strojov a podporovaná prvkami Priemyslu 4.0: Pohľad na trieskové obrábanie konštrukčných dielov v spoločnosti KUKA ukazuje, ako vyzerá výroba orientovaná na budúcnosť.


Automatizácia obrábacích strojov s pripojením na cloud

Výrobná hala 10 v areáli KUKA v Augsburgu na prvý pohľad vyzerá ako typické výrobné prostredie u nemeckých alebo medzinárodných výrobcov strojov. Čo však na prvý pohľad nemožno vidieť: Všetkých sedem výrobných buniek, v ktorých jedenásť robotov KUKA pracuje ruka v ruke s bežnými obrábacími strojmi rôznych výrobcov, je pripojených na cloud a disponuje rôznymi funkciami Priemyslu 4.0.

Automatizácia obrábacích strojov: Nakladanie a vykladanie vykoná robot KUKA.

Účinnosť stúpa vďaka automatizovanému nakladaniu a vykladaniu strojov

„Tu v hale roboty pracujú na rôznych konštrukčných dieloch, ktoré potrebujeme na výrobu našich robotov“, zhrnul Rainer Eder-Spendier, administrátor pre automatizáciu a robotiku. Roboty okrem iného vykonávajú trieskové obrábanie a opracovanie základných podstavcov, karuselov a výkyvných pák. Konštrukčné diely sa skladajú hneď vedľa v montáži robotov. Nakoľko nakladanie a vykladanie sústruhov prevezmú roboty, výroba je možná s malým počtom pracovníkov a na určitý čas dokonca bez pracovníkov.

Pre tento účel výrobné bunky disponujú privádzacími jednotkami, ako sú otočné stoly a privádzacie pásy, na ktoré robotníci naložia materiál. Produktivitu zvyšuje hlavne tá skutočnosť, že roboty vykonávajú trieskové obrábanie a vedľajšie činnosti a tým vytvárajú doplňujúce hodnoty. „Odhrotovanie obrobkov je úloha, ktorú roboty prevezmú vo väčšine výrobných buniek“, uviedol príklad Rainer Eder-Spendier.

Nakladanie a vykladanie stroja Burkhardt+Weber vykoná robot KUKA.

Rôzne obrábacie stroje a robot vykonávajú trieskové obrábanie a pracujú ruka v ruke 

Napríklad v jednej bunke sú namontované tri obrábacie stroje výrobcu Grob. Robotník upne obrábaný obrobok do upínacieho zariadenia a potom ho spolu s paletou a zariadením presunie do bunky. Robot KR FORTEC typu KR 600 R2830 tu prevezme prepojenie jednotlivých pracovných krokov. Robot presunie tri stroje cez lineárnu jednotku a prevezme aj prepravu materiálu z obrábacieho stroja do bunky dodatočného opracovania, kde sa vykoná konečná úprava kovových dielov. Nakoniec prinesie hotový diel na pracovisko robotníka. Až použitie KUKA.SafeOperation umožňuje maximálne zrýchlenie a krátke doby cyklov pri výmene dielov v obmedzenom priestore. 

Prepravu materiálu od stroja do bunky dodatočného opracovania prevezme robot KUKA.

Robot prevezme nakladanie a vykladanie strojov

V inej výrobnej bunke robot KR FORTEC typu KR 500 L480-3 MT prevezme nakladanie a vykladanie dvoch strojov výrobcu Heller. Pre tento úkon je robot namontovaný na lineárnu jednotku. Štyri privádzacie stanice privádzajú surovinu. Po dokončení obrábania v stroji robot odoberie diel a odhrotuje ho v nastavovacej stanici. Nakoniec ho položí na otočný stôl.

Robot vykoná trieskové obrábanie a odhrotovanie konštrukčných dielov po obrábaní v stroji.

Aj nakládku a vykládku stroja značky Burkhardt + Weber vykonáva robot KR FORTEC typu KR 500. Stroj je vybavený dvojitým meničom paliet: Na jednej palete sa nachádzajú upínacie zariadenia pre výkyvné páky, na tej druhej pre karusely. Zatiaľ čo robot nakladá na jednu paletu obrobok, stroj súčasne vykonáva obrábanie obrobku upnutého na druhej palete.

Výhody automatizácie a zapojenie obrábacích strojov do siete

Podobne ako v prípade inteligentných hodiniek roboty a stroje zhromažďujú pestrú hromadu údajov a odosielajú ich na cloud. Zaznamenané údaje robotov KUKA možno spracovať a vyhodnotiť napríklad pomocou KUKA Connect. Takto je stále k dispozícii kompletný prehľad a kontrola prebiehajúceho výrobného procesu.

 

„V prípade chybových hlásení je tu možnosť obrátiť sa na KUKA Xpert, určitý druh Wiki, v ktorom sú zhrnuté vhodné návrhy riešení našich servisných technikov za obdobie niekoľkých rokov – nachádzajú sa tam státisíce záznamov. Okrem toho môžeme pomocou vstavanej technológie a virtuálneho tieňa porozumieť aj každému procesnému kroku – funguje to podobne ako v prípade čiernej skrinky v lietadle. A pomocou softvéru môžeme poukázať na nezrovnalosti vo výrobnom procese – porovnateľné s EKG“, Rainer Eder-Spendier takto zhrnul výhody sieťového prepojenia.

Roboty a stroje zhromažďujú veľký počet údajov a odosielajú ich na cloud.

Automatizácia predstavuje výrazné uľahčenie práce robotníkov, nakoľko vo väčšine prípadov pre nich odpadá manuálne nakladanie a vykladanie ťažkých obrobkov do/z obrábacích strojov a sústruhov.

Rainer Eder-Spendier, administrátor pre automatizáciu a robotiku

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.