Konumunuzu seçin:

Ülke

Araştırma projeleri

KUKA, tıp sektörüne robot esaslı teknolojiler sunar, üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yaparak tıbbi robotik alanındaki teknolojik ilerlemelerde etkin bir rol oynar.


İşbirliği ve projeler önemli yenilikçi faktörleridir. Bu nedenle, tıbbi robotik alanında birçok projeyi üstleniyor ve ortaklarımızla birlikte büyüyen bu piyasada anahtar teknolojiler sunuyoruz. KUKA halihazırda aşağıdaki araştırma işbirliklerine katılmıştır:

MURAB: Yardım sağlayan robot sistemleri sayesinde daha iyi göğüs kanseri tanısı

KUKA, ortakları ile birlikte Avrupa Araştırma Projesi MURAB 'da göğüs kanseri ve kas bozukluğu alanında geliştirilmiş bir tanı üzerine çalışıyor. Bir göğüs kanseri taramasında bir şüpheyle karşılaşılması durumunda şüpheli doku biyopsi ile alınır ve ayrıca incelenir. Burada önemli olan tam olarak ilgili alanın isabet edilmesidir. Bu projede manyetik rezonans görüntüleme ve ultrason birleşimi ile doğru bir yönlendirmenin yapılması mümkündür. KUKA robotu ultrasonik sondayı yöneterek biyopsi iğnesini lezyon üzerine yönlendirir, böylece doktor iğneyi yüksek hassasiyetle uygulayabilir. Amaç, ilgili alan için söz konusu yöntemin daha kolay ve daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

KUKA hafif yapılı robotun esnek kolu, geliştirilmiş bir göğüs kanseri teşhisine olanak sağlar

HaiLeg: Karmaşık diz modelleri için duyarlı bacak presi

KUKA robotu, Köln Spor Yüksek Okulu'nun HaiLeg (Yüksek mafsallı akıllı bacak) araştırma projesinde ortopedi analizleri için hassas bacak presi olarak işlev görüyor. Hasta, burada bacağını basınca duyarlı bir levhaya karşı bastırır. Kaydedilen hareket verileri gerçek zamanda bir bilgisayara aktarılır ve orada işlenir. Hesaplanan döndürme momenti ve kas güçlerinden biyomekanik bir diz modeli elde edilir.

Gerçek zamandan biyomekanik diz modeline: Bir KUKA robotu hassas bacak presi olarak işlev görüyor

M²INT: Moleküler düzeyde minimum invazif tümör tedavisi

Kanser hastaları için güvenli bir tanı koyabilmek için biyopsi, yani; önceden belirlenen bir noktada hedeflenen doku biyopsisi de yapılır. Ancak bu süreç, birçok dağınık metastazları bulunan hastalar için zor ve zaman alıcıdır. BMBF destekli projenin amacı, tümörün oligo-metastazeli hastalara başarılı bir tanı konulmasının ardından moleküler düzeyde minimum invazif tedavi edilmesidir.

Bu amaçla, doktor robotla işbirliği içerisinde çalışır: Robot, enjeksiyon kanalının 3D bir röntgen sistemiyle lokalize edilmesinden sonra bu alana bir biyopsi iğnesi ile dikkatli bir şekilde yaklaşır. Doktor bu sırada eli ile robotu yönlendirir. Doktor robot ile birlikte bu yerleştirmeyi gerçekleştirir. Bu yeni yöntemin her bir metastaz için tekrarlanan süreci kolaylaştırıp hızlandırması amaçlanmaktadır. Bu durum, ameliyat ekibi ve dolayısıyla hastalar için kolaylık sağlar.

Hassas KUKA hafif yapılı robotu, hareketli platform üzerinden özel olarak ameliyathaneye kolayca entegre edilebilir

STIMULATE: Kanser hücrelerine karşı insan-robot işbirliği ile

KUKA robotlarının yardımıyla Görüntü Rehberliğinde Lokal Terapiler Çözüm Merkezinde (Solution Centre for Image Guided Local Therapies) (STIMULATE) bugünden geleceğin ameliyatları gösteriliyor: Hibrid ameliyat odası bir taktil taban, esnek bir muayene masası, büyük görüntüleme robotu ve işlem panelli bir hafif yapılı robottan oluşur.

Bu düzenek ile, örneğin; robot esaslı bir radyofrekans ablasyon; yani, tümör gibi bir dokunun yüksek ısı beslemesiyle ortadan kaldırıldığı bir yöntem gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, ilk olarak bir hacim Siemens Artis zeego yardımıyla hastalar tarafından oluşturulur. Bundan sonra, hassas KUKA hafif yapılı robot doktorla birlikte aleti planlanan alana yönlendirir. Robot, aletinin hizayı muhafaza etmesini sağlar. Hareket, önceden belirlenen son konuma ulaşılmasıyla sonlanır. Bu yöntemde insan ve robot etkileşimi güvenli ve kesin bir tümör ablasyonunun elde edilmesi için önemlidir.

Cerrah ve robot, kanser hücrelerinin giderilmesi için birlikte çalışıyor