Konumunuzu seçin:

Ülke

Megatrend: Bireyselleştirme

Giderek artan küresel refah düzeyi ile birlikte bireyin kendini gerçekleştirmesi ve özgürlüğü önem kazanmaktadır. Bireyselleştirme yönündeki eğilim, tüketici davranışını da belirgin düzeyde etkilemektedir. Müşterilerin bireysel istekleri, klasik kitle üretimi yöntemi ile artık karşılanamamakta ve üretimde inovatif yaklaşımları gerektirmektedir.


Müşteriye özel kitle üretim

Müşterilerin bireysel isteklerini karşılamak ve aynı zamanda maliyet verimliliğini koruyabilmek için şirketler, müşteri odaklı iş modelleri geliştirmek ve akıllı, esnek üretim teknolojileri kullanmak zorunda kalmaktadır.

Müşteri odaklı bir kitle üretiminin (Mass Customization) hedefi, genel tesis verimliliğinin korunmasıdır. Kritik faktör olan kullanılabilirlik, performans ve kalitenin saf seri üretime kıyasla azalmaması istenmektedir. Bunun yanında, yeni ürünler ve ürün modelleri için cazip bir Return of Investment ve mümkün olduğunca düşük düzeyde bir Time-to-Market sağlanmalıdır.

Çözüm, aynı zamanda çeşitlilik ve müşteriye özgün ürün özellikleri için serbestlik sağlayan yüksek standardizasyon ve otomasyon düzeyidir. Müşteriye modüler bir sistem bazında özgün ürün konfigürasyonu sunan modülarizasyon da müşterilerin bireysel isteklerini yüksek kalite ve nicelikle karşılayabilmek için maliyet verimli bir seçenektir.

Mass Customization: Kitle veya tek parça üretimine kıyasla verimli bir alternatif.

Industrial Internet of Things, Smart Production

Industrial Internet of Things (IIoT), bireyselleştirilmiş bileşenleri ve tek parçaları yüksek kaliteyle ve buna rağmen rantabl olarak üretme imkanı yaratmaktadır. Geleneksel üretim tesislerinin yerini, üretim proseslerinin sorunsuz ve kısa vadeli olarak uyarlanabildiği Akıllı Fabrikalar almaktadır.

KUKA tarafından geliştirilen Matrix üretimde akıllı otomasyon çözümleri ve ağ tabanlı proses zinciri, endüstriyel ölçekte son derece yüksek dönüşüm kabiliyetine sahip üretim sağlanabilmektedir. Bütün üretim tesisleri ve münferit makineler ve robotlar, herhangi bir bekleme süresi veya üretim duruşları olmaksızın, ad hoc olarak değiştirilen ürün tiplerine uygun şekilde donatılabilir. Böylece endüstriyel Mass Customization kapsamında birbirinden farklı küçük serilerin, modüllerin ve tek parçaların üretimi gerçekleştirilebilecektir.

SFaaS: Smart Factory as a Service

Hatta Smart Factory as a Service konsepti bir adım daha ileriye gider: Ölçeklenebilir, tam otomatik ve uyarlanabilir üretim kapasiteleri değişken maliyetle hizmet olarak satın alınabilir. Böylece yeni ürün modelleri hızlı, esnek ve risksiz şekilde ihtiyaca göre üretilebilir.

KUKA, henüz bugünden Smart Factory as a Service konseptine bakış sunmaktadır. KUKA, kooperasyon iş ortakları MHP ve Munich Re ile birlikte, Almanya’nın Münih şehrinde bir Akıllı Fabrika prototipini işletmektedir. Tesisin kapıları, şirket etkinlikleri, seminer ve uzman konferansları için açıktır.

Smart Factory as a Service esnek üretim proseslerine imkan sağlar.