Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Whitepaper khuyến khích sự thèm muốn tự động hóa trong ngành công nghiệp thực phẩm

KUKA đã cung cấp các giải pháp cho hơn 1.000 khách hàng trong ngành thực phẩm và biết rõ nhu cầu cũng như thách thức của họ. Với các thành phần chất lượng cao - rô bốt, phần mềm, dịch vụ - trong sách trắng này, KUKA hiện cung cấp các công thức nấu ăn đảm bảo thành công cho toàn bộ chuỗi quy trình. Từ giao hàng đến phân phối, cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tám ví dụ thực tế cung cấp một cái nhìn sâu sắc ấn tượng.

Khám phá các giải pháp tự động hóa mà mọi người đều thích.

Tải sách trắng