Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Whitepaper khuyến khích sự thèm muốn tự động hóa trong ngành công nghiệp thực phẩm

KUKA đã cung cấp các giải pháp cho hơn 1.000 khách hàng trong ngành thực phẩm và biết rõ nhu cầu cũng như thách thức của họ. Với các thành phần chất lượng cao - rô bốt, phần mềm, dịch vụ - trong sách trắng này, KUKA hiện cung cấp các công thức nấu ăn đảm bảo thành công cho toàn bộ chuỗi quy trình. Từ giao hàng đến phân phối, cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tám ví dụ thực tế cung cấp một cái nhìn sâu sắc ấn tượng.

Khám phá các giải pháp tự động hóa mà mọi người đều thích.

Tải sách trắng

Chúng tôi sử dụng Cookies

Trang web này sử dụng Cookie (xem thêm thông tin chi tiết) để cung cấp cho bạn dịch vụ trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ sử dụng Cookie cần thiết về mặt kỹ thuật. Nếu bạn nhấp vào „Hãy khám phá OK và KUKA“, bạn đã đồng ý sử dụng Cookie Marketing. Bằng cách nhấp vào „Các cài đặt Cookie“ bạn có thể chọn Cookie mà chúng tôi sử dụng.

Các thiết lập cookie