Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Phần mềm ứng dụng của KUKA

KUKA cung cấp cho bạn một loạt các phần mềm ứng dụng được tạo sẵn. Ưu đãi phù hợp với các ứng dụng rô-bốt phổ biến nhất - tất cả các ứng dụng có thể được lập trình đơn giản và đáng tin cậy. Các tùy chọn có thể được cài đặt đơn giản và nhanh chóng trên bộ điều khiển và cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường sản xuất tương ứng.  Chỉ trong vài bước, bạn có thể nâng cấp hệ thống hiện có của mình và bắt đầu làm việc với nó.


0

Các kết quả