Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA.PalletTech

Phần mềm xếp hàng lên tấm nâng cho phép cấu hình đơn giản và thân thiện với người dùng và thực hiện các nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng với các mẫu đóng gói và các trạm khác nhau.


Phần mềm xếp hàng lên tấm nâng cải tiến để xếp hàng lên tấm nâng nhanh chóng và linh hoạt các gói loại đơn

Với KUKA.PalletTech, bạn có thể cấu hình ứng dụng xếp hàng lên tấm nâng của mình mà không cần kiến thức lập trình sâu rộng.  Bằng cách tự động tạo các chương trình rô-bốt, gói công nghệ cho phép vận hành cực kỳ nhanh chóng các ứng dụng xếp hàng lên tấm nâng hoàn chỉnh.
Nhờ các điều chỉnh riêng lẻ phần mềm có thể được điều chỉnh đặc biệt theo yêu cầu của bạn và được tích hợp vào sản xuất hiện có của bạn. 

Xếp hàng lên tấm nâng tự động với phần mềm KUKA.PalletTech: Dễ dàng tạo và điều chỉnh linh hoạt các kịch bản xếp hàng lên tấm nâng

 • Cấu hình nhanh các thành phần ô

  Trình chỉnh sửa PalletTech trong KUKA.WorkVisual đảm bảo cấu hình của các thành phần ô như bộ kẹp, các trạm cấp liệu và lưu trữ được hướng dẫn và hoàn chỉnh.

 • Dễ dàng xác định và sửa đổi các nhiệm vụ xếp hàng lên tấm nâng

  Các lớp và đối tượng của tấm nâng cũng như các mẫu của chúng có thể được cấu hình và thay đổi theo cách thân thiện với người dùng. Đặc biệt, thay đổi có thể được thực hiện mà không cần kiến ​​thức phần mềm nâng cao.

 • Tính khả dụng hệ thống tối đa

  Các chiến lược về lỗi và hệ thống giám sát có sẵn giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong quá trình vận hành.
 • Khả năng thích ứng cá nhân đối với các yêu cầu đặc biệt

  Các chương trình rô-bốt được tạo tự động cung cấp các điểm đầu vào để mở rộng mã chương trình một cách linh hoạt.

KUKA.PalletTech: Tính kinh tế tối đa và tính linh hoạt với xếp hàng lên tấm nâng từng lần

Phần mềm xếp hàng lên tấm nâng KUKA để lập trình nhanh chóng và vận hành các nhiệm vụ Pick & Place (Gắp & Đặt) với rô-bốt.

Dễ dàng thiết kế quy trình xếp hàng lên tấm nâng: từ lắp đặt đến sản xuất chỉ trong vài bước

Cấu hình bất kì sự kết hợp nào giữa các mẫu lớp và xếp chồng với phản hồi trực quan thông qua hình ảnh hóa đồ họa bằng KUKA.WorkVisual.
 • Cài đặt KUKA.PalletTech

  Trình chỉnh sửa Pallet-Tech được cài đặt tự động trong KUKA.WorkVisual bằng chức năng iKOP.

 • Xác định cấu trúc dự án

  Các thành phần ô như bộ kẹp, các trạm cấp liệu và lưu trữ được xác định. Tiếp theo là các đối tượng, các lớp trung gian và các tấm nâng.

 • Xác định hướng dẫn xếp hàng lên tấm nâng

  Thiết kế trình tự các lớp (ví dụ: tấm nâng, sản phẩm, các lớp trung gian, sản phẩm, v.v.) cũng như mẫu sản phẩm trong các lớp.
 • Xác định các kịch bản xếp hàng lên tấm nâng

  Liên kết các gói hàng với các trạm cấp liệu và các hướng dẫn xếp hàng lên tấm nâng (lắp tấm nâng) với các trạm lưu trữ.

Các chức năng của phần mềm xếp hàng lên tấm nâng

 • Cấu hình ô xếp hàng lên tấm nâng: Bộ kẹp, các trạm, các tín hiệu:
 • Cấu hình các đối tượng xếp hàng lên tấm nâng: Các sản phẩm, các lớp trung gian, các tấm nâng
 • Cấu hình các hướng dẫn xếp hàng lên tấm nâng:  Kế hoạch xếp chồng, định nghĩa lớp
 • Cấu hình các kịch bản sản xuất: Các trạm cấp liệu, các trạm xếp hàng lên tấm nâng
 • Điều chỉnh các ứng dụng xếp hàng lên tấm nâng thông qua giao diện người dùng SmartHMI trên KUKA smartPAD
 • Vận hành thử các ứng dụng xếp hàng lên tấm nâng đã được cấu hình với trình hỗ trợ vận hành thử SmartHMI
 • Một rô-bốt KUKA xếp các hộp các tông vào vị trí chính xác.

  Xếp hàng lên tấm nâng trong các phạm vi và ứng dụng khác nhau

  Phần mềm hỗ trợ xếp hàng lên tấm nâng từng lần và tạo ra quy trình xếp hàng lên tấm nâng tối ưu trên tất cả các ngành – từ ngành công nghiệp thực phẩm đến ngành công nghiệp hàng tiêu dùng. 

  Đối với yêu cầu Mixed Case Palletizing (xếp hàng lên tấm nâng theo tình huống hỗn hợp) hệ thống xếp hàng lên tấm nâng ACPaQ von swisslog cung cấp các giải pháp mạnh mẽ và đáng tin cậy.