Vyberte si svou polohu:

Země

KUKA.PalletTech

Paletizační software umožňuje snadnou a uživatelsky přívětivou konfiguraci a provádění paletizačních úkolů s různými uspořádáními balení a stanicemi.


Inovativní paletizační software pro rychlé a flexibilní paletování jednotlivých balení

Pomocí softwaru KUKA.PalletTech můžete konfigurovat své paletizační aplikace i bez rozsáhlých znalostí v oblasti programování. Automatické generování programů robota dává technologickému balíčku možnost extrémně rychlého uvedení do provozu kompletních paletizačních aplikací.
Díky individuálnímu přizpůsobení je možné software upravit podle vašich speciálních požadavků a integrovat do stávající výroby. 

Automatizované paletování pomocí softwaru KUKA.PalletTech: Jednoduché vytváření a flexibilní přizpůsobení scénářů paletování

 • Rychlá konfigurace komponentů buňky

  Editor PalletTech v programu KUKA.WorkVisual zaručuje vedenou a úplnou konfiguraci komponentů buňky jako úchopných zařízení, přiváděcích a odkládacích stanic.

 • Jednoduchá definice a změna paletizačních úkolů

  Vrstvy a objekty palety i jejich uspořádání lze konfigurovat a měnit uživatelsky přívětivým způsobem. Zejména změnu je možné provést bez hlubších znalostí softwaru.

 • Maximální disponibilita zařízení

  Dostupné chybové strategie a režimy monitorování minimalizují doby prostojů za provozu.
 • Individuální přizpůsobivost v případě speciálních požadavků

  Automaticky vytvářené programy robotů poskytují vstupní body pro flexibilní rozšíření programového kódu.

KUKA.PalletTech: Maximální hospodárnost a flexibilita při mono paletování

Paletizační software KUKA pro rychlé programování a uvedení do provozu úkolů Pick & Place pomocí robotů.

Utváření jednoduchých paletizačních procesů: od instalace k výrobě v několika málo krocích

Konfigurujte každou kombinaci uspořádání úrovní a stohů s intuitivní zpětnou vazbou přes grafickou vizualizaci na KUKA.WorkVisual.
 • Instalace KUKA.PalletTech

  Editor PalletTech je automaticky nainstalován do KUKA.WorkVisual prostřednictvím funkce iKOP.

 • Definice projektové struktury

  Jsou definovány komponenty buňky jako úchopné zařízení, přiváděcí a odkládací stanice. Následují objekty, mezivrstvy a palety.

 • Určení paletizačních pokynů

  Určujte pořadí vrstev (např. palety, produkt, mezivrstvy, produkt atd.) i uspořádání produktů v rámci vrstev.
 • Stanovení scénářů paletování

  Propojte jednotlivá balení s přiváděcími stanicemi a paletizační pokyny (struktura palet) s odkládacími stanicemi.

Funkce paletizačního softwaru

 • Konfigurace paletizační buňky: úchopné zařízení, stanice, signály
 • Konfigurace paletizačních objektů: produkty, mezivrstvy, palety
 • Konfigurace paletizačních pokynů: plán stohování, definice vrstev
 • Konfigurace výrobních scénářů: přiváděcí stanice, paletizační stanice
 • Přizpůsobení paletizačních aplikací přes uživatelské rozhraní SmartHMI na modulu KUKA smartPAD
 • Uvedení konfigurovaných paletizačních aplikací do provozu pomocí asistenta pro uvádění do provozu SmartHMI
 • Robot KUKA stohuje kartony do přesné polohy.

  Paletování v různých odvětvích a aplikacích

  Software podporuje mono paletování a zajišťuje optimální průběh paletování napříč všem odvětvím – od potravinářského průmyslu až po spotřební průmysl. 

  Pro náročné tzv. Mixed Case Palletizing poskytuje paletizační systém ACPaQ od firmy swisslog vysoce výkonná a spolehlivá řešení.