Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

Xu thế lớn khan hiếm nguồn tại nguyên: Lý do, hậu quả và giải pháp

Khan hiếm tài nguyên nguyên liệu tự nhiên: Kết quả của dân số thế giới tăng nhanh và ngày càng thịnh vượng. Do đó, hiệu quả tài nguyên và tính bền vững trong sản xuất là điều quan trọng hàng đầu để giảm tác động đến môi trường đồng thời vẫn duy trì tính cạnh tranh.


Lí do tài nguyên khan hiếm

Nguyên liệu thô khoáng chất, kim loại và hóa thạch chỉ có sẵn với số lượng hạn chế trên thế giới và không thể tự tái tạo. Sự gia tăng dân số và nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng dẫn đến sự khan hiếm tài nguyên với những hậu quả sâu rộng.

Cả nước, không khí và đất cũng bị khai thác quá mức về mặt kinh tế và thiếu tính bền vững. Chất lượng và sự sẵn có của các nguồn tài nguyên thiên nhiên này cũng giảm xuống.Hậu quả của khan hiếm nguồn tài nguyên

Không chỉ xảy ra một số thiệt hại không thể phục hồi đối với môi trường. Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên tăng lên cũng dẫn đến việc tăng giá trên thị trường. Đặc biệt, ngành công nghiệp sản xuất, vốn có nhu cầu cao về năng lượng và nguyên liệu, do đó đang phải đối mặt với một thách thức.
Đối với các công ty, theo đó nhu cầu phát sinh:

  • khuyến khích sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên
  • sử dụng các nguồn năng lượng và vật liệu thay thế, để duy trì tính cạnh tranh trên toàn thế giới.
Trong sản xuất của tương lai, các giải pháp bền vững được yêu cầu như một giải pháp cho những thách thức về khan hiếm tài nguyên

Công nghệ hiện đại và cải tiến để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn

Từ thu mua đến sản xuất đến phân phối, thải bỏ và tái sử dụng: Các công nghệ hiện đại cũng như việc lồng ghép chiến lược về tính bền vững và các phương pháp tiếp cận hướng tới tương lai định hình việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Với các nhà máy thông minh và công nghệ của Internet vạn vật công nghiệp, bạn có thể thực hiện các quy trình sản xuất tối ưu, hiệu suất cao theo thời gian thực và:

  • do đó giảm chi phí vật liệu, năng lượng và nước
  • giảm chất thải và phế liệu
  • cho phép xử lý cẩn thận, có mục tiêu các tài nguyên trong tất cả các bước sản xuất

Những cải tiến trong thiết kế sản phẩm và phát triển các vật liệu thay thế cũng giúp giảm bớt sự cạnh tranh toàn cầu về các nguồn tài nguyên khan hiếm. Điều này tạo ra giá trị gia tăng về mặt kinh tế và sinh thái cho tất cả.

 

Tránh các vấn đề khan hiếm nguồn tài nguyên với KUKA

KUKA làm việc hàng ngày về việc phát triển và triển khai công nghệ tự động hóa thông minh để sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên khan hiếm.
Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc tối ưu hóa các quy trình tạo ra giá trị và hiệu quả kinh tế của bạn. Các ví dụ đó là các sản phẩm linh hoạt, tiết kiệm năng lượng, như rô-bốt công nghiệp KR QUANTEC, hoặc các dịch vụ toàn diện để xử lý và tái chế các sản phẩm bền vững.

Các chương trình môi trường và năng lượng bền vững được thực hiện tại các địa điểm của chúng tôi nhằm đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn tiết kiệm tài nguyên trong chuỗi sản xuất và cung ứng của chính chúng tôi.

Green Robotics: KUKA chú trọng phát triển công nghệ tự động hóa bền vững để đạt hiệu quả tối đa về nguồn tài nguyên.